Centrum společných služeb

Centrum společných služeb
Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“
Registrační číslo projektu: CZ 03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017
 
 
Sdružení obcí Sedlčanska se připojilo k projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, který je realizován Svazem měst a obcí České republiky. (dále jen SMO)
Smlouva se SMO byla podepsána 14. 6. 2016
 
V rámci tohoto projektu vzniklo dne 1. 7. 2016 v kanceláři Sdružení obcí Sedlčanska Centrum společných služeb. (dále jen CSS)
 
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvořením CSS na bázi meziobecní spolupráce při DSO dosáhnout zejména:
- zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působností obcí, prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
- zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
- zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
- zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany.
 
 
Dne 15. 5. došlo k podpisu dodatku smlouvy se SMO a navýšení kapacity realizačního týmu o specialisty na veřejné zakázky. 
CSS nově poskytuje pomoc s administrací veřejných zakázek malého rozsahu obcím v DSO.
 
 
Realizační tým Centra společných služeb tvoří:
 
- Lenka Štěpánová Zítková, DiS. - Manažer CSS a specialista na veřejné zakázky
- Štěpánka Barešová – Specialista pro rozvoj mikroregionu
- Tereza Kuchařová – Specialista pro rozvoj mikroregionu
- Hana Hulanová - Specialista na veřejné zakázky