Pozvánka na Valnou hromadu Sdružení obcí Sedlčanska

02.09.2016 09:00

Sdružení obcí Sedlčanska

Nám. T.G. Masaryka 32

264 01  Sedlčany

                                                                                            V Sedlčanech 17.8.2016

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dovolujeme si Vás pozvat na Setkání starostů Sdružení obcí Sedlčanska v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, které se uskuteční dne 2. září 2016 od 9.00 hod. ve Štětkovicích v restauraci U Jiráčků.

Program setkání:

1)        Prezence účastníků.

2)        Představení projektu CSS – předmět projektu CSS, cíle, indikátory.

3)        Vlastní vize fungování CSS.

4)        Představení zaměstnanců + kontaktní údaje.

5)        Představa o hlavní činnosti CSS.

6)        Způsob fungování CSS.

7)        Strategie rozvoje území DSO a jejich naplňování.

8)        Závěr

                                                                                              Ing. Jiří Burian v.r.

                                                                                               předseda svazku

Rozdělovník: 23 obcí Sdružení obcí Sedlčanska

Zpět