Úsnesení č. 4/2012 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska.

Usnesení č. 4/2012

z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se  konala dne 2. 10. 2012 v Počepicích

 

 • VH souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu a usnesení: D. Vokrouhlíková, Z. Pekárek.
  (PRO – 18 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů)
 • VH souhlasí s doplněným programem jednání o bod 7 a) Činnost MAS Sedlčansko.
  (PRO – 18 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů)
 • VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 3/2012.
 • VH bere na vědomí výsledky hospodaření sdružení za období od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2012 -  příjmová část ve výši 2.150,5 mil. Kč, výdajová část ve výši 1.622 mil. Kč ze zůstatkem 528,5 tis. Kč (viz. příloha).
 • VH schvaluje rozpočtové opatření č. 2 - příjmovou část v položce „příspěvky na cykloakci“ navýšit o 2 tis. Kč a v položce „odkup vybavení TU a IC nábytkem“ navýšit o 107,1 tis. Kč.Celkové navýšení v příjmové části rozpočtu o 109,1 tis. Kč.
 • Výdajovou část rozpočtu navýšit v položce „cykloakce“ o 12,5 tis. Kč. 
  (PRO-18 hlasů, PROTI-0 hlasů, ZDRŽELO SE-0 hlasů)
 • VH bere na vědomí informace o podání žádosti o dotaci z OPVK, 2. kolo výzvy, s názvem projektu WOSA s celkovými náklady ve výši 9.997.379,34 Kč.
 • VH bere na vědomí informace týkající se přípravy veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2013.
 • VH bere na vědomí informace týkající se přípravy veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2013.
 • VH bere na vědomí informace o výrobě a souhlasí s předběžnou cenou kalendáře na rok 2013 - 40 Kč/1 ks.  
  (PRO-18 hlasů, PROTI-0 hlasů, ZDRŽELO SE-0 hlasů)
 • VH souhlasí s tím, že  fotografie pro výrobu kalendáře 2014 s názvem „Východy a západy slunce na Sedlčansku“ zajistí agentura J + N PROMOTION, s.r.o. p. Neumannová.          
  (PRO-17 hlasů, PROTI-0 hlasů, ZDRŽELO SE-1 hlas)
 • VH bere na vědomí informace týkající se turistické destinace TOULAVA. Další jednání se uskuteční 3. 10. 2012 v Táboře – účast Š. Barešová.
 • VH bere na vědomí informace o činnosti MAS Sedlčansko.
 • VH ukládá představenstvu účast na jednání s MAS Sedlčansko – 16. 10. 2012 v 9.00 hod. v Krásné Hoře.
 • VH bere na vědomí informace Ing. J. Buriana týkající se dopravní obslužnosti Sedlčanska.
 • VH bere na vědomí informace Š. Barešové o podání 2. monitorovací zprávy a zajištění udržitelnosti  projektu Sedlčansko.
 • VH bere na vědomí informace o získání a využití finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč od firmy ČEZ.
 • VH souhlasí a ukládá Š. Barešové zpracovat a podat žádost  o dotaci do nadace ČEZ.
  (PRO – 18 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů)
 • VH souhlasí s účastí Š. Barešové a H. Švagrové na festivalu Tourregionfilm v Karlových Varech v termínu 4. – 6. 10. 2012 a bere na vědomí informaci o přihlášených webových stránkách Sedlčanska do soutěže.
  (PRO – 17 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 1 hlas)
 • VH bere na vědomí Výroční zprávu Regionu Sedlčansko o.p.s. za rok 2010 – 2011, včetně výsledků hospodaření.
  (PRO – 18 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlas)

 

Ověřovatelé:         D. Vokrouhlíková                                   Z. Pekárek

 

Zapsala: H. Švagrová