Výsledky hospodaření Sdružení obcí Sedlčanska k 31. 12. 2010