Zápis č. 1/2010 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska