Úsnesení č. 3/2012 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 27.6.2012 v KDJS v Sedlčanech.

Usnesení  č. 3/2012

z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 27.6.2012 v  Sedlčanech

 

 

 

 • VH souhlasí s navrženým programem.
  (PRO - 17, PROTI – 0, ZDRŽELO SE – 0)
 • VH souhlasí s navrženými ověřovateli:  Ing. J. Burian, D. Vokrouhlíková.
  (PRO - 17, PROTI – 0, ZDRŽELO SE – 0)
 • Kontrola usnesení – splněno.
  (PRO - 17, PROTI – 0, ZDRŽELO SE – 0)
 • VH souhlasí s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), osa 1, 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání, projekt s názvem WOSa.   
  (PRO - 14, PROTI – 0, ZDRŽELO SE – 3)
 • VH souhlasí s financováním projektu WOSa v celkových nákladech cca 9 mil. Kč, v případě, že se žádostí o dotaci  uspěje. 
  (PRO - 14, PROTI – 0, ZDRŽELO SE – 3)
 • VH souhlasí s pověřením řízení projektu s názvem WOSa Š. Barešovou.
  (PRO - 14, PROTI – 0, ZDRŽELO SE – 3)

 

Ověřovatelé:   Ing. J. Burian                                   D. Vokrouhlíková

 

Zapsala: H. Švagrová