Zápis - USNESENÍ 4/2011 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 15. 12. 2011 v Sedlčanech + Výsledky hospodaření 2011.