Zápis, usnesení č. 1/2011 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska