Valné hromady,...

Usnesení č. 4 z VH SOS

Usnesení č. 4 z VH SOS
Usnesení VH 15. 12. 2017 Usnesení č. 4 z 15-12- 2017.pdf (217824)

Usnesení č. 2 z VH SOS 2017

Usnesení č. 2 z VH SOS 2017
Usnesení VH 5.5.17.pdf (463715) 

Usnesení č. 3/2016 z Valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 2. 9. 2016 ve Štětkovicích v restauraci U Jiráčků.

Usnesení č. 3/2016 z Valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 2. 9. 2016 ve Štětkovicích v restauraci U Jiráčků.
VH  souhlasí s navrženým programem a jednohlasně ho schvaluje. (PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)   VH  souhlasí s ověřovateli zápisu Martinem Kramešem – Kosova Hora, Ing. Otakarem Jeřichou – Dublovice. (PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)   VH bere na vědomí...

Usnesení č. 2/2016 z Valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 20. 5. 2016 v Nalžovicích v hostinci u Tulacha

Usnesení č. 2/2016   z Valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 20. 5. 2016 v Nalžovicích v hostinci u Tulacha
VH  souhlasí s doplněným programem a jednohlasně ho schvaluje. (PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)     VH  souhlasí s ověřovateli zápisu Miloslavem Hrazánkem - Jesenice, J. Pšeničkovou – Nalžovice. (PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)     VH bere na...

Zápis z Valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala 20. 5. 2016 v Nalžovicích v hostinci U Tulacha

Zápis z Valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala 20. 5. 2016  v Nalžovicích v hostinci U Tulacha
Přivítání – J. Pšeničková přivítala všechny přítomné. 1. Zahájení – Ing. Jiří Burian Přivítal všechny přítomné a poděkoval starostce Janě Pšeničkové za zajištění prostorů pro VH a seznámil s programem a navrhl na základě P. Halady doplnění od dva body a to : - Dotace z Krajského úřadu a...

Zápis z představenstva Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala 19. 5. 2016 v kanceláři sdružení v Sedlčanech

Zápis z představenstva Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala 19. 5. 2016 v kanceláři sdružení v Sedlčanech
Přítomní viz. prezenční listina Zahájení – Š. Barešová - Přivítala všechny přítomné a seznámila s programem. Ověřovatelé zápisu: Petr Štěpánek - Petrovice, Martin Krameš – Kosova Hora.   1. Kontrola usnesení č. 1/2016 – Š. Barešová Proběhla kontrola usnesení 1/2016 - splněno.   2....

Usnesení VH č.1/2016

Usnesení VH č.1/2016
Usnesení VH 1/2016.

Usneseni č. 5 2015

Usneseni č. 5 2015
usnesení 5-2015.PDF (1564744)