Valné hromady,...

Úsnesení č. 4/2012 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska.

Usnesení č. 4/2012 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se  konala dne 2. 10. 2012 v Počepicích   VH souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu a usnesení: D. Vokrouhlíková, Z. Pekárek. (PRO – 18 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů) VH...

Zápis z představenstva Sdružení obcí Sedlčanska konaného dne 1.10.2012 v Sedlčanech.

Přítomni:  viz. prezenční listina Zahájení: Ing. J. Burian Program jednání:      1)   Zahájení MAS Sedlčansko Různé Diskuse Závěr Ověřovatelé zápisu:  J. Vokrouhlík,  P. Štěpánek 1. Zahájení – Ing. J. Burian přivítal...

Úsnesení č. 3/2012 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 27.6.2012 v KDJS v Sedlčanech.

Usnesení  č. 3/2012 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 27.6.2012 v  Sedlčanech       VH souhlasí s navrženým programem. (PRO - 17, PROTI – 0, ZDRŽELO SE – 0) VH souhlasí s navrženými ověřovateli:  Ing. J....

Usnesení č. 2/2012 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 18.5.2012 v Jesenici.

Usnesení č. 2/2012 z VH Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 18. 5. 2012 v Jesenici   VH souhlasí s navrženími ověřovateli zápisu: J. Pšeničková, M. Hrazánek. (PRO – 16, PROTI  - 0, ZDRŽEL SE – 0) VH bere na vědomí kontrolu usnesení č....

Usnesení č. 1/2012 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 17.2.2012 v KDJS.

  Usnesení č. 1/2012 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se  konala dne 17. 2. 2012 v Sedlčanech   VH souhlasí s navrženým programem (PRO – 19, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) VH souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: D....

Zápis 3/2011 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 21.10.2011 v restauraci U Bláhů v Krásné Hoře nad Vltavou.

Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: P. Spilka, Ing. J. Vencovský 1.Zahájení: P. Spilka, Ing. J. Burian přivítali přítomné starosty. 2. Kontrola usnesení: 2/2011 splněno. 3. Plnění rozpočtu Š.Barešová předložila hospodaření svazku za období 1.1.2011 – 10.10.2011,...

Zápis z představenstva svolané dne 27.6.2011 do kanceláře Sdružení obcí Sedlčanska.

Přítomni: viz. prezenční listina   Zahájení: Ing. Burian   Program jednání:                             1.)  Dotisk propagačních...

Zápis č. 2/2011 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 20.6.2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Sedlčany.

Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: J. Pšeničková, M. Hrazánek 1.Zahájení: Ing. J. Burian 2. Kontrola usnesení: 1/2011 splněno. 3. Dopravní obslužnost: Na základě dopisu z Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. J. Burian otevřel problematiku dopravní obslužnosti,...

Zápis č. 1/2011 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 25.2.2011 v Sedlčanech na sportovním stadionu Taverny.

Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: P. Štěpánek. O. Jeřicha 1.Zahájení: Ing. J. Burian 2. Kontrola usnesení: 4/2010 splněno. 3. Výsledky hospodaření Ing. J. Burian předložil výsledky hospodaření svazku za rok  2010 v příjmové části ve výši 2.663,1 tis. Kč a...