Centrum společných služeb

Centrum společných služeb
Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“
Registrační číslo projektu: CZ 03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017
 
 
Sdružení obcí Sedlčanska se připojilo k projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, který je realizován Svazem měst a obcí České republiky. (dále jen SMO)
Smlouva se SMO byla podepsána 14. 6. 2016
 
V rámci tohoto projektu vzniklo dne 1. 7. 2016 v kanceláři Sdružení obcí Sedlčanska Centrum společných služeb. (dále jen CSS). Projekt bude realizován do 31. 7. 2019
 
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvořením CSS na bázi meziobecní spolupráce při DSO dosáhnout zejména:
- zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působností obcí, prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
- zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
- zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
- zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany.
 
 
Dne 15. 5. 2017 došlo k podpisu dodatku smlouvy se SMO a navýšení kapacity realizačního týmu o specialisty na veřejné zakázky. 
CSS nově poskytuje pomoc s administrací veřejných zakázek malého rozsahu obcím v DSO.
 
Dne 1. 3. 2018 byl podepsán dodatek č.3, kterým se rozšířil realiční tým o pozici - Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů. 
Tato pozice umožnila zřízení pozici sdíleného pověřence pro ochranu osobních údajů pro členské obce DSO.
 
 
Realizační tým Centra společných služeb tvoří:
 
- Lenka Štěpánová Zítková, DiS. - Manažer CSS /Specialista na veřejné zakázky
- Štěpánka Barešová – Specialista pro rozvoj mikroregionu
- Tereza Kuchařová – Specialista pro rozvoj mikroregionu/Specialista pro ochranu osobních údajů