Veřejné služby na území DSO.docx 

 

Veřejné služby na území DSO

 

Sdružení obcí Sedlčanska

Nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany

kancelář Kapitána Jaroše 482, 264 01 Sedlčany   

obce@sedlcany.cz

www.sedlcansko.cz

facebook: Sdružení obcí Sedlčanska

               Sedlčanské farmářské trhy

 

Obecní/městské úřady

Název obce

Adresa

Kontakt

Dublovice

Obecní úřad

Dublovice  33

262 51 Dublovice

obec@dublovice.cz

318 821 121

www.dublovice.cz

Jesenice

Obecní úřad

Jesenice 11

264 01 Sedlčany

obec.jesenice@tiscali.cz

318 877 226

www.jesenice-obec.cz

Kamýk nad Vltavou

Obecní úřad

Kamýk nad Vltavou 69

262 63 Kamýk nad Vltavou

obeckamyk@obeckamyk.cz

318 677 104

www.obeckamyk.cz

Klučenice

Obecní úřad

Klučenice 16

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

obec.klucenice@tiscali.cz

318 853 116

www.obecklucenice.cz

Kňovice

Obecní úřad

Kňovice 6

264 01 Sedlčany

obecknovice@cbox.cz

318 864 129

www.obecknovice.cz

Kosova Hora

Obecní úřad

Kosova Hora 45

262 91 Kosova Hora

kosovahora@volny.cz

318 822 815

www.kosovahora.cz

Krásná Hora nad Vltavou

Městský úřad

Krásná Hora nad Vltavou 90

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

mesto@krasna-hora.cz

318 862 309

www.krasna-hora.cz

Křepenice

Obecní úřad

Křepenice 79

264 01 Sedlčany

obec@krepenice-obeci.cz

318 864 104

www.krepenice-obec.cz

Milešov

Obecní úřad

Milešov 73

262 34 Milešov

obec.milesov@tiscali.cz

318 853 114

www.milesov.cz

Nalžovice

Obecní úřad

Chlum 21

262 93 Nalžovice

nalzovice@iol.cz

318 864 126

www.nalzovice.cz

Nedrahovice

Obecní úřad

Nedrahovice 49

264 01 Sedlčany

info@nedrahovice.cz

318 877 130

www.nedrahovice.cz

Nechvalice

Obecní úřad

Nechvalice 62

264 01 Nechvalice

podatelna@obecnechvalicei.cz

318 851 110

www.obecnechvalice.cz

Osečany

Obecní úřad

Osečany 21

264 01 Sedlčany

obec.osecany@tiscali.cz

318 864 326

www.osecany.cz

Petrovice

Obecní úřad

Petrovice 26

262 55 Petrovice

podatelna@petrovice-obec.cz

318 856 106

www.petrovice-obec.cz

Počepice

Obecní úřad

Počepice 60

262 53 Počepice

obec.pocepice@pocepice.cz

318 865 294

www.pocepice.cz

Prosenická Lhota

Obecní úřad

Prosenická Lhota 20

264 01 Sedlčany

obec@prosenickalhota.cz

318 876 227

www.prosenickalhota.cz

Příčovy

Obecní úřad

Příčovy 14

264 01 Sedlčany

obec.pricovy@tiscali.cz

318 822 592

www.obecpricovy.eu

Radíč

Obecní úřad

Radíč 14

264 01 Sedlčany

obec@radic-obec.cz

318 864 109

www.radic-obec.cz

Sedlčany

Městský úřad

T. G. Masaryka 32

264 80 Sedlčany

urad@mesto-sedlcany.cz

318 822 582

www.mesto-sedlcany.cz

Solenice

Obecní úřad

Solenice 37

262 33 Solenice

info@obecsolenice.cz

318 694 326

www.obecsolenice.cz

Svatý Jan

Obecní úřad

Drážkov 33

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

obecsvatyjan@email.cz

318 862 325

www.svatyjan-obec.cz

Štětkovice

Obecní úřad

Štětkovice 75

264 01 Sedlčany

J.Kunc@stetkovice.cz

318 876 124

www.stetkovice.cz

Vysoký Chlumec

Obecní úřad Městyse

Vysoký Chlumec 14

262 52 Vysoký Chlumec

podatelna@vysoky-chlumec.cz

318 865 280

www.vysoky-chlumec.cz

 

Regionální informační středisko                 Turistické informační centrum

cestovního ruchu Sedlčany                         Vysoký Chlumec

Nám. T. G. Masaryka 32                                Vysoký Chlumec 14

264 80 Sedlčany                                           262 52 Vysoký Chlumec

urad@mesto-sedlcany.cz                                infovyschlumec@sedlcansko.cz

318 821 158, 734 259 387                              318 865 574

www.mesto-sedlcany.cz                                 www.vysokychlumec.eu

 

Městské muzeum Sedlčany                         Městská knihovna Sedlčany

Tyršova 136                                                 Kpt. Jaroše 482

264 01 Sedlčany                                           264 01 Sedlčany

muzeum@muzeum-sedlcany.cz                      mek@knihovna-se.cz

318 821 240                                                318 821 186

www.muzeum-sedlcany.cz                             www.knihovna-se.cz

 

Kulturní dům Josefa Suka                            Sportovní areály Sedlčany

Havlíčkova 514                                             info@arealysedlcany.cz

kdjs@sedlcany.cz                                          734 232 782

318 821 741 (KDJS)                                      www.arealysedlcany.cz

318 822 620 (kino)

www.kdjs-sedlcany.cz                                    Sedlčanské technické služby s.r.o.

                                                                   K. H. Máchy 651

                                                                   264 01 Sedlčany                              

                                                                  tssedlcany@volny.cz                          

                                                                 318 821 75

                                                                 www.ts.sedlcany.cz

 

Sociální zařízení

 

Rodinné centrum Petrklíč                            MELA o. p. s., Sedlčany - sociální

Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany                     služby lidem se zdrav.postižením

mcpetrklic@seznam.cz                                   Pasáž 7, 264 01 Sedlčany

773 334 822                                                chlastakova@melaops.cz

www.petrklic.wordpress.com                          774 845 493

                                                                  www.melaops.cz

Domov Sedlčany-poskytovatel                 Pečovatelská služba Sedlčany

sociálních služeb                                         U Kulturního domu 746

U Kult. domu 746                                        264 01 Sedlčany

264 01 Sedlčany                                           sedlcany@tiscali.cz

info@domovsedlcany.cz                                  318 822 322         

318 841 811

www.domovsedlcany.cz                              

 

Školská zařízení

 

1. Základní škola Sedlčany                           2. Základní škola Propojení

Primáře Kareše 68                                         Příkrá 67              

264 01 Sedlčany                                           264 01 Sedlčany             

skola@1zs-sedlcany.cz                                   zs@propojeni.cz                        

318 822 572                                                318 822 403                   

www.1zs-sedlcany.cz                                     www.propojeni.cz            

                                     

Základní škola Sedlčany                               Mateřská škola Sedlčany          

Konečná 1090                                              Šafaříkova 1070                       

264 01 Sedlčany                                           264 01 Sedlčany

zskpb@ks-s.cz                                             ms.sedlcany@seznam.cz            

318 821 427                                                318 821 290

www.zskonecna.cz                                        www.ms-sedlcany.cz

        

Základní umělecká škola Sedlčany               

Šafaříkova 428                                            

zus@sedlcany.cz                                          

318 822 131                                               

www.zus-sedlcany.cz                                   

                                                                                       

Gymnázium                                               

a střední odborná

škola ekonomická Sedlčany                        

Nádražní 80                                                

264 01 Sedlčany                                          

goa@goasedlcany.cz                            

318 822 895                                               

www.goasedlcany.cz

 

Střední odborné učiliště                               Střední odborné učiliště

Petra Bezruče 364                                             Sedlčany, o. p. s.

264 01 Sedlčany                                             Na Červeném Hrádku 766

info@sousedlcany.cz                                        264 01 Sedlčany

318 822 707                                                   souch@sedlcany.cz

www.sousedlcany.cz                                           318 821 680

www.souch.sedlcany.cz

ZŠ a MŠ Dublovice                                       ZŠ a MŠ Jesenice u Sedlčan

Dublovice 56                                                Jesenice 10

262 51 Dublovice                                         264 01 Sedlčany

vera.burianova@centrum.cz                            skola.jesenice@tiscali.cz

318 821 473                                                318 877 224

www.zsdublovice.cz                                       www.skola.jesenice-obec.cz

 

ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou                       ZŠ Kosova Hora

Kamýk nad Vltavou 141                                Kosova Hora 85

262 63 Kamýk nad Vltavou                            262 91 Kosova Hora

skola@zskamyknv.cz                                     skola@zskosovahora.eu

318 677 113                                                775 553 918

www.zskamyknv.cz                                       www.zskosovahora.eu

 

MŠ Kosova Hora                                          ZŠ a MŠ Krásná Hora nad Vltavou

Kosova Hora 325                                          Krásná Hora nad Vltavou 103

262 91 Kosova Hora                                      262 56 Krásná Hora nad Vltavou

mskosovahora@seznam.cz                             zsms_krasnahora@centrum.cz

311 280 854                                                318 362 501

www.materskaskola-kosovahora.cz                  www.skolahora.cz

 

Základní škola Petrovice u Sedlčan               Mateřská škola Petrovice u Sedlčan

Petrovice 196, 262 55 Petrovice                         Petrovice 136, 262 55 Petrovice

318 856 370                                                   318 856 203

zs.petrovice@centrum.cz                                 skolka.petrovice@seznam.cz

www.zs-petroviceusedlcan.cz                           www.skolka-petrovice.webnode.cz

 

ZŠ a MŠ Solenice                                           ZŠ a MŠ Chlum

Solenice 59                                                   Chlum 16

262 63 Solenice                                             262 93 Nalžovice

zssolenice@volny.cz                                       zsmschlum@volny.cz

318 694 348                                                 318 864 157

www.volny.cz/zssolenice                                www.zsamschlum.cz

 

ZŠ a MŠ Nechvalice                                      ZŠ a MŠ Počepice

Nechvalice 25                                               Počepice 41

264 01 Sedlčany                                           262 53 Počepice

milada.kortankova@centrum.cz                      zsms.pocepice@seznam.cz

318 851 050                                                 730 516 422

www.zs-nechvalice.cz                                     www.zsmspocepice.cz

 

ZŠ a MŠ Vysoký Chlumec                  

Vysoký Chlumec 5                                       

262 52 Vysoký Chlumec                               

zsmsvysokychlumec@centrum.cz          

318 865 230                                               

www.skolachlumec.eu