Zápisy

Zápisy

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ ze dne 2. 9. 2016

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ  ze dne 2. 9. 2016
Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017   ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ  ze dne 2. 9. 2016   Místo: Štětkovice  Bod 1) Přivítání přítomných, prezence (viz prezenční listina) Setkání...