Členské obce

Dublovice

Dublovice
Jméno Dublovic se poprvé objevuje v roce 1228 v darovacích listinách jeptiškám benediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Přes katastrální území obce vedla jedna z nejstarších komunikací slovanských Čech, zvaná cesta Pražsko-bechyňská. Další významná stezka spojovala Sedlčany a...

Jesenice

Jesenice
Archeologické nálezy dokazují, že historie Jesenice sahá do dávných dob, přičemž k jejímu založení pravděpodobně přispěla výhodná poloha, hojnost lesů a úrodná půda. Název obce vznikl ze staroslovanského slova jasen, což v překladu znamená jasný. Starosta:     Miloslav...

Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou
Kamýk býval součástí kamýcké župy a patřil knížeti Slavníkovi. Po vyvraždění Slavníkovců r. 995 připadla krajina knížatům pražským, která ji hojně navštěvovala. Prvním z českých panovníků, kteří na Kamýku sídlili, byl ve 12. století kníže Bedřich. Za vlády Václava II. se připomíná Starý a Nový...

Klučenice

Klučenice
První zmínky o obci pocházejí z 12. století, kdy byla darována králem Václavem I. rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou. V roce 1619 Klučenice zabral pán na Orlíku Petr ze Švamberka a ves byla vrácena až po bitvě na Bílé hoře. Starosta:     Stanislav Stoulil Místostarosta:...

Kňovice

Kňovice
Místní a katastrální obec Kňovice, skládající se ze tří osad - Kńovic, Kňoviček a Úsuší, naleznete na Sedlčansku, v malebné krajině středního Povltaví. Krajina, která je nedaleko hlavního města Prahy, si dosud zachovala svůj půvab a zvláštní ráz. Jelikož zde byly nalezeny dvě kamenné sekyrky,...

Kosova Hora

Kosova Hora
Kosova Hora byla nejspíše založena rodem Landštejnů a své jméno dostala pravděpodobně od návrší Kosí Hůrka, které se vypíná nad obcí. První zmínka o Kosově Hoře pochází z roku 1272. Vzhled obce poznamenaly velké požáry v 17. a 19. st. V současnosti se obec může pochlubit pěkně upraveným...

Krásná Hora

Krásná Hora
Krásná Hora nad Vltavou se rozkládá na pravém břehu řeky Vltavy v malebně modelované krajině uprostřed lesnaté, kopcovité a turisticky velmi zajímavé krajině. Byla založena na planině pod vrchem Strážník (522 m n.m.), který býval důležitým strážním místem,  název města je odvozen od původní...

Křepenice

Křepenice
 Dle nálezu zbytku nádoby s popelem se usuzuje, že obec byla osídlena již na počátku pronikání křesťanství do Čech. Zpočátku patřily Křepenice ke Kamýku, ale zásluhou Jana Lucemburského byly ve 13. století obě obce odděleny. Mezi významné vlastníky Křepenic patřili Rožmberkové. V 16. století...

Milešov

Milešov
Milešov vnikl pravděpodobně kolem roku 1300. Farností patřil k Lašovicím a s nimi ke Zvíkovu. Milešov byl proslulý těžbou antimonu a zlata. Ze zlata, které se tu dobývalo, byly za Jana Lucemburského raženy první zlaté mince v Čechách. Starosta:     Jiří...

Nalžovice

Nalžovice
Nalžovice byly založeny vladykou Nelžejem. Nejvýznamnější památkou je zámek s parkem. Dříve zde stávala tvrz ze 14. století, která byla přestavěna v druhé polovině 17. století na zámek. Starostka:     Jana Pšeničková Místostarosta:     Jiří...

Nedrahovice

Nedrahovice
Rok založení obce není přesně znám. Ví se však, že ve 12. nebo 13. století se zde narodil zeman Nedrah, který dal obci název a zároveň zde založil tvrz. Roku 1622 byla osada prodána Polyxeně z Lobkowicz a připojena k Vysokému Chlumci. Starosta:    Mgr. Čestmír Sosnovec Místostarosta:...

Nechvalice

Nechvalice
Nechvalice vznikly asi v 10. nebo 11. století, kdy se zde usadil zeman Nechval. V roce 1502 byly Nechvalice prodány Václavovi a Ladislavovi Popelům z Lobkowicz. V obci nad potokem stávala tvrz, v níž žil rychtář. Starosta:     Jaroslav...

Osečany

Osečany
Své jméno dostala tato obec od Osečanů, lidí, kteří někdy v 11. nebo 12. století chránili své sídlo opevněním z osekaných stromů, tzv. oseče. Obci vévodí zámek obklopený rozsáhlým parkem. Starostka:     Pavel Pechač Místostarosta:     Petr Stránský Adresa:...

Petrovice

Petrovice
Vladykové Petr a Obiden, bratři, vykáceli se svým lidem část lesů, které dostali od českého knížete, udělali z nich pole a založili dvory pro sebe a pro svou čeleď. Petr v nynějších Petrovicích a Obiden v Obděnicích. První písemná zmínka o Petrovicích je z roku 1219. Záhy po založení osady stál v...

Počepice

Počepice
Zdejší krajina byla osídlena již v dobách pohanských, o čemž svědčí nálezy bronzového náramku a popelnice. Počepice byly založeny snad již v 11. století, ale první písemná zmínka je z roku 1219, kdy rytíř Ctibor z Počepic se jako svědek podepsal na listině, kterou Přemysl Otakar I. daroval...

Prosenická Lhota

Prosenická Lhota
Prosenická Lhota vždy patřila prosenickým rytířům. První zmínky o pobytu vladyků z Prosenic pocházejí ze 14. století. Tehdy v obci stávala tvrz, v níž vladykové žili. Dnes však tvrz neexistuje. V době druhé světové války zde bylo cvičiště SS a podobně jako Sedlčany byla obec vystěhována. Starosta:...

Příčovy

Příčovy
První písemná zmínka o obci pochází ze 14. století, z doby Karla IV. Ves patřila brzy po svém založení klášteru benediktinů u sv. Jiří v Praze. Roku 1477 obec odkoupili bratři Popelové z Lobkowicz. Od počátku 18. století patřily Příčovy Ferdinandovi Ignáci Schönpflufovi z Gamsenbergu, který zde dal...

Radíč

Radíč
Písemná zmínka o pravděpodobně prvních majitelích Radíče, rodu Valovských z Úsuší, pochází z roku 1376. Od roku 1665 patřila obec Volfgangovi Henegkovi, jehož syn Karel Leopold dal vystavět místní zámek a kapli nedaleko místa, kde stávala tvrz. Starosta:     Stanislav...

Sedlčany

Sedlčany
První zmínka o Sedlčanech je na listině Oldřicha z Hradce v roce 1294, kde jsou vedeny jako trhová ves. Tím, že osada dostala právo trhů, se otevřela cesta k jejímu dalšímu rozvoji a v krátké době se změnila v poddanské městečko. Novým majitelem města se r. 1352 stal mocný rod Rožmberků, který...

Sedlec-Prčice

Sedlec-Prčice
  První dochovaná písemná zmínka o Sedlci pochází ze 14. století. Lze však právem předpokládat, že městečko zde bylo již daleko dříve. Roku 1045 daroval kníže Břetislav I. benediktinskému klášteru v Břevnově mimo jiné také dědinu Kvasejovice, která se nachází poblíž Sedlce. Je více jak...

Solenice

Solenice
Obec Solenice nese své jméno od rodu Solínků, kteří zde žili do 18. století. První zmínka však pochází již z roku 1142, kdy Solenice patřily Sedleckému klášteru u Kutné Hory. Starosta:     Lukáš Kornfeld Místostarosta:     Jakub Houška   Adresa:...

Svatý Jan

Svatý Jan
Svatý Jan, původně nazývaný Svatý Jan nad Skrýšovem, patří k nejmladším osadám na Sedlčansku. V roce 1705 dal majitel Skrýšova, Ignác Mladota ze Solopysk, postavit kapličku Čtrnácti sv. Pomocníků a sv. Jana Nepomuckého v místech zázračné studánky. V druhé polovině 18. století nechal Norbert Kfelíř...

Štětkovice

Štětkovice
Štětkovice patřily do 16. století rytířům z Maršovic. Od roku 1554 obec vlastnil Jan z Říčan a ten ji připojil ke Kosově Hoře. Roku 1881 koupil Štětkovice Leopold Polák, který se zasloužil o vznik vlakového nádraží a založil také místní lihovar. Starosta:     Josef...

Vysoký Chlumec

Vysoký Chlumec
Městys se dříve jmenoval pouze Chlumec. Současný název městyse pochází teprve z poloviny 19. století, kdy se dosavadní Chlumec odlišil od svých jmenovců přídomkem Vysoký. Dominantou městyse i celého okolí je hrad ze 13. století, vystavěný na strmém vrchu (532 m n. m.), později renesančně upravený....