Dotace

Sdružení obcí Sedlčanska, čerpá dotace z různých dotačních titulů, např. SROP(dotace EU), MMR, MŠMT, KÚ - POV atd.

Dotace –  získané svazkem obcí (uvedena pouze částka dotace ne celkové náklady projektu)

Rok

Zdroj čerpání

Název projektu

%  dot.

Dotace v Kč

Vl. zdroje v Kč

Celkem Kč

2002

POV - DT 6

Poradce pečovatel

70

   140 000  

    60 000  

   200 000  

2003

POV - DT 6

Poradce pečovatel

70

   127 000  

    55 000  

   182 000  

 

POV - DT 7

Rozvoj kempů a přístavišť v obcích

60

   200 000  

    86 000  

   286 000  

2004

POV - DT 6

Poradce pečovatel

60

   150 000  

   145 000  

   295 000  

 

POV - DT 7

Informační a oriet. systém v obcích

70

   200 000  

     85 000  

   285 000  

 

POV - DT 7

Drobná architektura v obcích

70

   180 000  

    10 715  

   390 715  

 

SROP - EU

Sedlcanskem na kole

75

 5 221 755  

1 740 585  

 6 962 340  

 

MMR - SROP

Projektová příprava na ubytovnu 

 

   152 439  

    65 331  

   217 000  

 

MMR - SROP

Projektová příprava kemp Klučenice

 

    95 000  

    41 000  

   136 000  

2005

POV - DT 6

Poradce pečovatel

60

   180 000  

   120 000  

   300 000  

 

POV - DT 7

Obnova a úprava veř. prostranství 

60

   312 000  

   222 610  

   534 610  

 

POV - DT 7

Podpora rozvoje tur. Infrastruktury

60

   216 000  

   144 092  

   360 092  

 

ROP - EU

Sedlčansko pro cykloturistiku

90

 2 478 375  

   275 375  

 2 753 750  

2006

MMR 

Přestavba kotelem ZŠ Klučenice a MŠ Kamýk na spalování biomasy

60

   500 000  

   423 540  

   923 540  

 

POV - DT 2 

Návsi, veřejná prostranství a drobná architektura

60

   500 000  

   560 122  

 1 060 122  

2007

POV - DT 2 

Kdo si hraje nezlobí aneb vybudování 9 dětských hřišť v obcích

60

   500 000  

   562 443  

 1 062 443  

2008

POV DT 2

Kdo si hraje nezlobí aneb vybudování 4 dětských hřišť v obcích - II. etapa

60

   335 000  

   302 845  

    637 845  

 

ROP - EU

Sedlčansko nejen pro cykloturistiku

92,5 

 3 017 415  

   244 655  

 3 262 070  

2012

ČEZ

Kalendář 2013

100

   100 000  

            0  

   100 000  

 

ČEZ

dotisk letáků

100

     50 000  

            0  

     50 000  

2013

ČEZ

Nové letáky 4 druhy

100

   180 000  

            0  

   180 000  

 

ČEZ

letáky

100

     50 000  

            0  

     50 000  

 

OPVK - EU

WOSA - výchovou a vzdělávním k občanské společnosti

100

 9 892 499  

            0  

 9 892 499  

 

MAS Sedlčansko 

Touláme se Toulavou aneb vědomostí není nikdy dosti

100

     51 500  

            0  

     51 500  

2014

ČEZ

Vánoční farmářské trhy

100

      20 000   

            0  

     20 000  

 

ČEZ

Stolní kalendář

25

      50 000  

  150 000  

    200 000  

 

KÚ Střed. Kraj

Kdo si hraje nezlobí

93

    100 000  

      8 068  

    108 068  

2015

ČEZ

10. ročník otvírání cyklistické sezóny

47

      10 000  

    11 257  

     21 257  

 

ČEZ

Vánoční farmářské trhy

100

      10 000  

            0  

      10 000  

2013-2015

SMO ČR

Projekt Meziobecní spolupráce

100

  1 126 290

            0

 1 126 290

2017

MAS Sedlčansko/MŠMT - OPVVV

Projekt MAP

100

      70 000

            0

     70 000

2016-2019

SMO ČR

Projekt Centrum společných služeb

100

  2 661 360

            0

 2 661 360

Celkem

 

 

 

28 876 633  

5 513 637  

34 390 270

 

 

V seznamu je uveden pouze výčet dotací, které se bezprostředně týkají sdružení, nejsou zde uvedeny dotace, které jsem zpracovávala pro obce svazku (žadatelem byla obec)

.

Fotogalerie: Dotace

/album/fotogalerie-dotace/d6-png/ /album/fotogalerie-dotace/d1-png/ /album/fotogalerie-dotace/d2-png/ /album/fotogalerie-dotace/d3-png/ /album/fotogalerie-dotace/d4-png/ /album/fotogalerie-dotace/d5-png/