Dotace

Sdružení obcí Sedlčanska, čerpá dotace z různých dotačních titulů, např. SROP(dotace EU), MMR, KÚ - POV atd.

Dotace –  získané svazkem obcí (uvedena pouze částka dotace ne celkové náklady projektu)

Rok Zdroj čerpání Název projektu %  dot. Dotace v Kč Vl. zdroje v Kč Celkem Kč
2002 POV - DT 6 Poradce pečovatel 70 140 000   60 000   200 000  
2003 POV - DT 6 Poradce pečovatel 70 127 000   55 000   182 000  
  POV - DT 7 Rozvoj kempů a přístavišť v obcích 60 200 000   86 000   286 000  
2004 POV - DT 6 Poradce pečovatel 60 150 000   145 000   295 000  
  POV - DT 7 Informační a oriet. systém v obcích 70 200 000   85 000   285 000  
  POV - DT 7 Drobná architektura v obcích 70 180 000   210 715   390 715  
  SROP - EU Sedlcanskem na kole 75 5 221 755   1 740 585   6 962 340  
  MMR - SROP Projektová příprava na ubytovnu    152 439   65 331   217 000  
  MMR - SROP Projektová příprava kemp Klučenice   95 000   41 000   136 000  
2005 POV - DT 6 Poradce pečovatel 60 180 000   120 000   300 000  
  POV - DT 7 Obnova a úprava veř. prostranství  60 312 000   222 610   534 610  
  POV - DT 7 Podpora rozvoje tur. Infrastruktury 60 216 000   144 092   360 092  
  ROP - EU Sedlčansko pro cykloturistiku 90 2 478 375   275 375   2 753 750  
2006 MMR  Přestavba kotelem ZŠ Klučenice a MŠ Kamýk na spalování biomasy 60 500 000   423 540   923 540  
  POV - DT 2  Návsi, veřejná prostranství a drobná architektura 60 500 000   560 122   1 060 122  
2007 POV - DT 2  Kdo si hraje nezlobí aneb vybudování 9 dětských hřišť v obcích 60 500 000   562 443   1 062 443  
2008 POV DT 2 Kdo si hraje nezlobí aneb vybudování 4 dětských hřišť v obcích - II. etapa 60 335 000   302 845   637 845  
  ROP - EU Sedlčansko nejen pro cykloturistiku 92,5 3 017 415   244 655   3 262 070  
2012 ČEZ Kalendář 2013 100 100 000   0   100 000  
  ČEZ dotisk letáků 100 50 000   0   50 000  
2013 ČEZ Nové letáky 4 druhy 100 180 000   0   180 000  
  ČEZ letáky 100 50 000   0   50 000  
  OPVK - EU WOSA - výchovou a vzdělávním k občanské společnosti 100 9 892 499   0   9 892 499  
  MAS Sedlčansko  Touláme se Toulavou aneb vědomostí není nikdy dosti 100 51 500   0   51 500  
2014 ČEZ Vánoční farmářské trhy 100 20 000   0   20 000  
  ČEZ Stolní kalendář 25 50 000   150 000   200 000  
  KÚ Střed. Kraj Kdo si hraje nezlobí 93 100 000   8 068   108 068  
2015 ČEZ 10. ročník otvírání cyklistické sezóny 47 10 000   11 257   21 257  
  ČEZ Vánoční farmářské trhy 100 10 000   0   10 000  
Celkem       25 018 983   5 513 637   30 531 850  

V seznamu je uveden pouze výčet dotací, které se bezprostředně týkají sdružení, nejsou zde uvedeny dotace, které jsem zpracovávala pro obce svazku (žadatelem byla obec).

Fotogalerie: Dotace

/album/fotogalerie-dotace/d6-png/ /album/fotogalerie-dotace/d1-png/ /album/fotogalerie-dotace/d2-png/ /album/fotogalerie-dotace/d3-png/ /album/fotogalerie-dotace/d4-png/ /album/fotogalerie-dotace/d5-png/