46. Sukovy Sedlčany

08-03-2010 11:02

Sukovy Sedlčany – 30.3. - 30.5. 2010 (46.ročník)

- mezinárodní hudební festival připomínající skladatele Josefa Suka

- festival obsahuje soubor koncertů, výstavu obrazů a  ochotnická představení

Program letošního 46. roč­níku hudebního festivalu Sukovy Sedlčany zahrnuje tyto ak­ce:

 • 30.3. v 19 h­od.: Slavnos­tní zahájení festiva­lu – starosta města Ing. Jiří Burian; P. I. Čajkovskij: Labutí jezero – Severočes­ké divadlo opery a baletu Ústí n. L.
 • 8.4. v 19­.30 hod­.: Komorní koncert – žáci J. Přasličá­kové a jejich h­osté
 • 12.-24.3.: Podskalák – lidová hra se zpěvy – Spolek divadel­ních ochotníků v Sedlča­nech
 • 29.4. v 18 h­od.: Učitelský koncert – učitelé a hosté ZUŠ Sedlčany
 • 13.5. v 19­.30 hod­.: Sedlčan­ská vonička – koncert pěveckých sborů ze Sedlčan a jejich h­ostů
 • 28.5. v 18 h­od.: Mladota ensemble – koncert v rytíř­ském sále na Červeném Hr­ádku
 • 29.5. v 18 h­od.: Sukův komorní orchestr – koncert na zámku Červený Hrá­dek
 • 30.5. v 10­.30 hod­.: Závěrečný koncert festivalu v křečo­vickém kostele – Josef Suk (housle), Aleš Bárta (varhany) + hosté; Pietní akt u hrobu skladate­le Mistra Josefa Su­ka

Doprovod­né akce festiva­lu:

 • 23.3.-23.4.: Výstava fotogra­fií a keramiky – Jitka Růžičko­vá, Jan Pešta
 • 27.4.-27.5.: Výstava obrazů – Ladislav Hodný, na vernisáži promluví Dr. Ivo Šmoldas
 • 1.5. v 9 h­od.: Sukova stezka – tradiční turistic­ký pochod KČT, start ve vstupní hale KDJS
Terug