Informatie over ons

De Vereniging van Gemeenten van de regio Sedlčany werd op 20 september 1995 opgericht. 23 gemeenten die op de rechter oever van de rivier Vltava liggen (het oostelijk deel van het district Příbram), hebben zich verenigd met als doel het stimuleren van de sociale en de economische ontwikkeling van de natuurlijke microregio Midden-Vltava. Er werden fundamentele attributen aangenomen zoals het oprichtingsverdrag, statuut, reglementen, registratie, reglement voor de procesvoering enz.

De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de belangrijkste probleemgebieden zoals de ontwikkeling van het economisch potentieel en ondernemingsactiviteiten, problematiek van het onderwijs, gezondheidszorg en sociale zorg, ontwikkeling van het toerisme, bescherming en schepping van het milieu, vervoer en vervoersdiensten in de regio en ontwikkeling van de technische infrastructuur. Zonder de betrokkenheid van alle leden van de vereniging en hun actieve benadering is het niet mogelijk om interesse en concrete resultaten te boeken. In 2002 heeft de vereniging zijn bureau geopend.

Het grootste voordeel van de regio Sedlčany is het mooie en gevarieerde landschap en menselijk potentieel van uitstekende kwaliteit. Op deze twee basiswaarden is het heden en volgens mij ook de toekomst van de hele regio gebouwd.

 

                                                                  

 

Ing. Jiří Burian

Voorzitter Vereniging