Ostatní dokumenty

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY - nákup fototechniky a dataprojektorů - projekt WOSA.

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY - nákup fototechniky a dataprojektorů - projekt WOSA.
OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY   Zadavatel:      Sdružení obcí Sedlčanska Sídlo:              nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany Zastoupená:   Ing. Jiřím Burianem, předsedou...

Výběrové řízení - nákup fototechniky a dataprojektorů - projekt WOSA

Výběrové řízení - nákup fototechniky a dataprojektorů - projekt WOSA
Vyvěšeno dne: 8. 7. 2013 Sejmuto dne: 20. 6. 2013   Výběrové řízení.pdf (545761) 

STATUT svazku obcí Sdružení obcí Sedlčanska

STATUT svazku obcí Sdružení obcí Sedlčanska
    S T A T U T svazku obcí Sdružení obcí Sedlčanska   Zájmové sdružení obcí Sedlčanska bylo založeno ustavující členskou schůzí konanou dne 20.9. 1995 v Sedlčanech za účelem sociálního a ekonomického rozvoje regionu. Valná hromada Sdružení obcí Sedlčanska na...

STANOVY svazku obcí Sdružení obcí Sedlčanska

STANOVY  svazku obcí Sdružení obcí Sedlčanska
  S T A N O V Y svazku obcí Sdružení obcí Sedlčanska I. Název a sídlo členů svazku obcí   1. Dublovice                              obecní...

JEDNACÍ ŘÁD svazku obcí Sdružení obcí Sedlčanska

JEDNACÍ  ŘÁD  svazku obcí Sdružení obcí Sedlčanska
  JEDNACÍ  ŘÁD svazku obcí Sdružení obcí Sedlčanska   Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a provádění zápisů z jednání valné hromady svazku. V otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších...

Program sociálního a ekonomického rozvoje Sedlčanska

Program sociálního a ekonomického rozvoje Sedlčanska
    1. AKTUALIZACE    Zadavatel : Sdružení obcí Sedlčanska Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc., PROODOS  Praha, únor  2008