Otvírání cyklistické sezóny

Otvírání cyklistické sezony 2017

Otvírání cyklistické sezony 2017
Letošní XII. ročník otvírání cyklistické sezony aneb "VZHŮRU DO PEDÁLŮ" se uskutečnil 28. 5. 2017. Start probíhal na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, kde účastníci obdrželi mapu s vyznačenými trasami a po zapsání do prezenční listiny vyrazili do terénu. Cestou sbírali do připraveného letáku...

Otvírání cyklistické sezóny 2014

Děkujeme našim sponzorům