Čerpání rozpočtu k 30. 4. 2019 vč. rozpočtového opatření č. 2