Bike Paths 8144 - 6 km

Bike Paths  8144  -	6 km

Veselíčko (crossing with route No. 8139) - Skuhrov - Počepice - Vitín - Skoupý, křižovatka (crossing with route No. 8143) , křižovatka (crossing with route No. 8143)