Informace pro účastníky projektu.

Informace pro účastníky projektu.

 

Vážení spolupracovníci projektu WOSA, Vážení starostové, ředitelé škol,

jsou před námi téměř dva roky společné práce. Naším přáním je, aby Váš i náš čas strávený nad projektem prospěl něčemu dobrému v našich školách a obcích.

Venkovské školy budou stát od roku 2014 před nelehkým problémem – udržet se. Své sehrává státní školská politika a nepříznivý demografický vývoj. Chceme využít projektu WOSA  a  část jeho aktivit zaměřit na společné hledání cest, jak zvýšit konkurenceschopnost venkovských škol Středního Povltaví.

Na setkáních – seminářích a dílnách Vás budeme průběžně informovat o krocích ministerstva školství týkajících se optimalizace školní sítě, o směřování české školní inspekce, zprostředkujeme Vám informace o tom, jak řešily tento problém sousední země a jaká opatření udělaly školy, které se zrušení ubránily. Společně provedeme analýzu toho, co v oblasti vzdělávání nabízí širší region Středního Povltaví – jaké programy a projekty v současné době realizuje, jaké jsou a budou možnosti čerpání financí na aktivity spojené se vzděláváním v období let 2014 - 2020.

Víme, že některé venkovské školy v našem regionu jsou úspěšné ve srovnávacích testech, některé zavedly programy na zlepšení vnitřní atmosféry školy, některé obce ověřují zajímavé formy volnočasových aktivit pro děti na venkově, kvalitnější spolupráci rodičů a veřejnosti se školou, atd. Chceme Vám umožnit na společných setkáních výměnu zkušeností, získání námětů na zkvalitnění a zatraktivnění nabídky, kterou Vaše škola, popř. obec může v oblasti povinného i volnočasového vzdělávání dětem, rodičům a veřejnosti nabídnout.

Na setkání budou zváni starostové obcí, ředitelé škol, obecní zastupitelé a zástupci rodičů a veřejnosti ze Sedlčanska a Dobříšska.

 

Na prvním setkání Vás také seznámíme s časovým harmonogramem projektu WOSA a úkoly, které nás v nejbližším období i ve vzdálenějším horizontu čekají.

 

 

Za projektový tým Štěpánka Barešová, Eva Zirhutová, Petr Halada