KŘÍŽOVÉ CESTY

KŘÍŽOVÉ CESTY

Na Sedlčansku je hned několik křížových cest. Jedna vede od jesenického kostela na vrch Kalvárie a je mapována naučnou stezkou a doplněna posezením. Další směřuje od počepického kostela na vrch Radětín. Poslední naleznete na Petrovicku.

Křížové cesty

Křížová cesta Počepice

Křížová cesta Počepice
Křížová cesta patří k pobožnostem římskokatolické církve a v různých podobách je součástí téměř každého kostela. Nejčastěji se jedná o 14 obrazů s námětem ukřižování Ježíše Krista. Vzácností jsou opravdové kříže, rozmístěné podél cesty od kostela k nedalekému kopci. Tak je tomu například v...

Křížová cesta Petrovice

Křížová cesta Petrovice
Jedinečnou křížovou cestu najdete v sousedství rozhledny na vrchu Hodětín u Petrovic. Výjimečná je nejen svou podobou, ale také dobou vzniku. Zbudována byla v roce 2000 a vede od kapličky sv. Anny u Kuníčku ke kapličce v Kuní. Její tvůrce - akademický sochař Ivar Kodym - vytesal motivy z poslední...

Křížová cesta Jesenice

Křížová cesta Jesenice
U kostela Nejsvětější Trojice v Jesenici začíná třetí křížová cesta Sedlčanska. Doplněna je naučnou stezkou s informacemi o jesenickém kostele, o zdejším legendárním faráři Antonínu Legovi a samozřejmě o samotné křížové cestě, která je složena ze sedmnácti křížů. S jejím budováním bylo započato v...