Naučná stezka Petrovicko

Naučná stezka Petrovicko

 

Pro jižní část Sedlčanska - Petrovicko - se ujal výstižný název Kraj kamenů. Po jeho krásách vás provede naučná stezka, díky níž poznáte, že jde nejen o region plný roztodivných balvanů rozličných tvarů, velikostí a pojmenování, ale také o kraj s nádhernou přírodou se vzácnými živočichy i květinami a dokonce i jeskyněmi. Na své si přijdou také milovníci agroturistiky i historie. Kdo se rozhodne absolvovat nezkrácenou trasu, pak bude mít v nohách zhruba 27 km, ale za to bude plný nečekaných zážitků a dojmů.

Stezka procházející středně težkým terénem z Petrovic do Týnčan-Meleny seznamuje na 20-ti informačních panelech s botanikou, zoologií, krasem, geologií a lidovou architekturou.


Začátek: Petrovice
Konec: Týnčany - Melena
Délka: 27 km
Počet zastávek: 20
Zaměrení: botanika, zoologie, kras, geologie, lidová architektura
Typ stezky: pro pěší
Náročnost: lehký - středně těžký terén
Čas pro prohlídku: celý den nebo rozdělit v návaznosti na dopravu
Značení: značky a orientacní body

Naučná stezka začíná a končí v Petrovicích. Její trasa měrí témer 27 km. Behěm cesty Vás na všechny zajímavosti upozorní 20 informačních tabulí.
Petrovicko představuje soubor mimořádných hodnot, a to z hlediska krajinářského, historického, památkářského, geologického, botanického i zoologického. Geologické podloží zdejší oblasti tvoří středočeský žulový pluton, který vlivem erozní činnosti vody dal vzniknout četným izolovaným balvanům, vytvářejícím malebné krajinné dominanty. Na okrajích plutonu se dotykem s hloubkovými vyvřelinami vytvořil metamorfovaný sedlčansko-krásnohorský ostrov z rohovců, břidlic, slepenců a krystalických vápenců. Na četných místech jsou uchovány vzácné a chráněné rostliny. Najdeme zde hořeček brvitý, pelyňek metlovitý, vemeník dvoulistý, kokořík, jalovec obecný a jiné vzácné rostliny.
Na tomto území se dochovala v podstatě sídlištní struktura z období kolonizace hvozdu (12.-13. století) a celistvá rybniční soustava z 15.-16. století. osobitý ráz krajiny je dán kulturní lesostepí, která vznikla mýcením původních porostů pri zakládání zemědělských osad.
 

 

Otevírací doba:

volně přístupná

Místo:

Petrovice

Kontakt:

Petrovice u Sedlčan
Petrovice 26
262 55 Petrovice
 
Tel:00420 318 856 106
Fax:00420 318 856 106