Krčíns fort in Křepenice

Krčíns fort in Křepenice

Krčíns fort in Křepenice kunt u nu slechts van buiten bekijken. De onlangs gerenoveerde gevel nodigt u daarvoor overigens uit. In de toekomst zou het object voor publiek toegankelijk moeten worden en dienen als Krčíns museum.