Museum van de Landelijke Architectuur

Museum van de Landelijke Architectuur

In 1998 heeft het Museum van Mijnbouw in Příbram een stuk land van 3 ha in het kadaster van het dorp Vysoký Chlumec van de familie Lobkowicz gekocht.

Het daarop volgende jaar begon de bouw van het Museum van de Landelijke Architectuur in het gebied van het middenstuk van de rivier Vltava – een onderdeel van het Museum van Mijnbouw in Příbram. In dit museum zijn geselecteerde gebouwen ondergebracht die het meest bedreigd zijn en die op hun oorspronkelijke plaats niet zouden kunnen blijven staan.

Boerderijen, boer- en landhuisjes, agrarische en technische gebouwen die door water werden aangedreven, en kleine religieuze gebouwen meestal uit de 18de tot het begin van de 20ste eeuw werden zorgvuldig en delicaat gerangschikt in het natuurgebied in het dal van de beek Čelínský. Voor de eindfase van het project staat de transfer en de wederopbouw van meer dan 20 objecten gepland. Als eerste werd in 2000 huis nr. 4 uit Obděnice bij Petrovice verplaatst. In 2001 werden twee houten graanschuren wederopgebouwd die oorspronkelijk bij boerderij nr. 2 in Počepice stonden.

In hetzelfde jaar heeft het Museum van mijnbouw in Příbram een door waterkracht aangedreven uitrusting van een zagerij gekregen die oorspronkelijk uit het dorp Dolní Sloupnice komt. In 2002 werd de bedekking afgemaakt en in de daarop volgende drie jaar werd de technologische uitrusting (een nieuw eiken molenrad inbegrepen) geϊnstalleerd die nodig was om de volledige functionaliteit van de zagerij te bereiken. De zagerij behoort tot de twee objecten van dit type in Tsjechië die in een openlucht museum staan.

Zonder twijfel de grootste investering bij de opbouw van het museum in Vysoký Chlumec in 2004 en 2005 was de demontage, het transfer en de wederopbouw van het tot nu toe oudste object – het houten huis nr. 10 uit Mašov bij Petrovice. Op een balk in de huiskamer wordt het jaartal 1739 vermeld.

De activiteiten van het museum zijn gericht op het verzamelen van machines, gereedschappen en werktuigen, de landelijke interieuronderdelen inbegrepen. De verworven objecten moeten de sociale gelaagdheid van de bevolking van dorpen in het gebied van het middenstuk van de rivier Vltava vanaf het eind van de 19de tot het eerste derde van de 20ste eeuw weerspiegelen.

Tegenwoordig kunnen bezoekers in het museum in Vysoký Chlumec in totaal negen gebouwen bekijken waarvan er zeven open zijn in de vorm van een interieurexpositie of een seizoenstentoonstelling. Een nieuwe gespecialiseerde tentoonstelling weerspiegelt de volkstradities rond de cultus van Sint Jan van Nepomuk in het gebied rond Příbram en Sedlčany. Een tentoonstelling in een houten graanschuur toont enkele soorten gereedschappen en werktuigen die betrekking hebben tot de verwerking en de opslag van graan en meel. In een bijenstal uit Sedlčany is een kleine tentoonstelling van de bijenteelt gevestigd die in 2006 werd aangevuld met 12 volledig gerenoveerde bijenkorven uit het dorp Rovina bij Počepice.

Gedetailleerde informatie, inclusief contactadressen en openingstijden, kunt u vinden op de websites

www.muzeum-pribram.cz,

www.vysoky-chlumec.cz/html/muzeum.htm