Program sociálního a ekonomického rozvoje Sedlčanska

Program sociálního a ekonomického rozvoje Sedlčanska

 

  1. AKTUALIZACE   

Zadavatel : Sdružení obcí Sedlčanska

Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc., PROODOS  Praha, únor  2008