Rozpočtové opatření č. 3/2019

Předseda svazku: Ing. J. BurianRozpočtové opatření 3/2019
- rozpis rozpočtu
Organizace: Sdružení obcí Sedlčanska
Nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany
IČ: 61904040
Číslo změny: 3 / 2019
Text rozpočtového opatření:
Navýšení výdajové části u položky Krčínova cyklostezka z důvodu vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) + 25,00 tis. Kč.
Zaúčtovat :
SU AU UZ NP ORG KA OD PA SP PO ZJ Změna rozpočtu
231 10 00000 0000 0011 00 22 19 61 21 000 25,00
Schváleno mimořádnou valnou hromadou svazku dne 23.7.2019
Správce rozpočtu: Š. Barešová