Rozpočtové opatření č. 3 + Čerpání rozpočtu k 31. 8. 2021