Sedlec-Prčice

Sedlec-Prčice

 

První dochovaná písemná zmínka o Sedlci pochází ze 14. století. Lze však právem předpokládat, že městečko zde bylo již daleko dříve. Roku 1045 daroval kníže Břetislav I. benediktinskému klášteru v Břevnově mimo jiné také dědinu Kvasejovice, která se nachází poblíž Sedlce. Je více jak pravděpodobné, že pokud v té době byla již prokazatelně osada Kvasejovice, musel být i Sedlec ležící v daleko úrodnější, na vodu i klimatické podmínky příhodnější části sedlecké kotliny.

Historie Prčice je ve svých počátcích spjata s mocným rodem Vítkovců. První historicky dochovaný člen rodu je Vítek I. z Prčice, pravděpodobně zakladatel prčického sídla a panství. Jeho nejbližšími sousedy byli za potokem páni z Janovic (ve znaku měli orlici), kterým patřil Sedlec a západněji pak benediktini břevnovského kláštera, jimž kníže Břetislav I. věnoval roku 1045 Kvasejovice s okolím. Kvasejovice se tak vlastně stávají první historicky doloženou osadou v katastru Sedlce-Prčice.

Dne 6. září 1957 byl podepsán významný dokument, na jehož základě se doposud dvě samostatné obce – Sedlec a Prčice – spojily v jedno město - Sedlec-Prčici. Bylo by však bláhové domnívat se, že toto spojení bylo horoucím a jednotným přáním všech obyvatel obou městeček.

 

Starosta: Miroslava Jeřábková

 

Městský úřad Sedlec-Prčice
nám. 7. května 62
257 91 Sedlec-Prčice 1
Tel.: 317 834 216
E-mail: podatelna.mu@sedlec-prcice.cz
ID datové schránky: bqibx7j

 

 

 

Zpět