Slavnostní přestřižení pásky u příležitosti dokončení výstavby chodníků pro větší bezpečnost občanů v centrální části obce Jesenice - 4. 10. 2012 - 10,00 hodin..

Slavnostní přestřižení pásky u příležitosti dokončení výstavby chodníků pro větší bezpečnost občanů v centrální části obce Jesenice - 4. 10. 2012 - 10,00 hodin..

V souladu s volebním program zastupitelstvo obce soustředilo svoji pozornost na vyřešení bezpečnosti silničního provozu v místech předpokládaného střetu chodců a dětí s vozidly.

Takovou situaci vytváří silniční průtah centrální částí obce s čilou autobusovou, nákladní a osobní dopravou ve směru Sedlčany – Sedlec Prčice. Zde se denně pohybuje větší počet občanů a dětí v návaznosti na příjezd autobusových spojů a z autobusové zastávky přechází školní mládež do mateřské a základní školy.

Ve čtvrtek 4. října 2012 v 10,00 hodin se v obecní parku obce Jesenice uskuteční

slavnostní akt v podobě symbolického přestřižení pásky u příležitosti dokončení výstavby

nových chodníků a jejich oficiálního předání do užívání veřejnosti.

Pozvání zastupitelstva obce přijali čestní hosté

MUDr. Stanislav Holobrada  – ředitel oblastní nemocnice Příbram,

JUDr Luděk Beneš – zástupce Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a

Ing. Josef Kadeřábek – zástupce dodavatelské firmy M.E.P spol.r.o. Praha.

 

Na výstavbu nových chodníků získala Obec Jesenice finanční prostředky formou

účelové dotace Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst

v rámci Tématického zadání Velké projekty s 95 % účastí poskytovatele.

Obec Jesenice přispěla 5% účastí.

Celková výše finančních nákladů na realizaci projektu dosáhla částky  1 428 334,09 Kč.

 

Do atmosféry centrální části obce vnesly nové chodníky

pocit bezpečí a jistoty pro chodce, návštěvníky obchodního minicentra

a žáky mateřské a základní školy.

 

Fotogalerie

/album/fotogalerie-slavnostni-prestrizeni-pasky-u-prilezitosti-dokonceni-vystavby-chodniku-pro-vetsi-bezpecnost-obcanu-v-centralni-casti-obce-jesenice-4-10-2012-10-00-hod-in-/js6-jpg/ /album/fotogalerie-slavnostni-prestrizeni-pasky-u-prilezitosti-dokonceni-vystavby-chodniku-pro-vetsi-bezpecnost-obcanu-v-centralni-casti-obce-jesenice-4-10-2012-10-00-hod-in-/js1-jpg1/ /album/fotogalerie-slavnostni-prestrizeni-pasky-u-prilezitosti-dokonceni-vystavby-chodniku-pro-vetsi-bezpecnost-obcanu-v-centralni-casti-obce-jesenice-4-10-2012-10-00-hod-in-/js2-jpg/ /album/fotogalerie-slavnostni-prestrizeni-pasky-u-prilezitosti-dokonceni-vystavby-chodniku-pro-vetsi-bezpecnost-obcanu-v-centralni-casti-obce-jesenice-4-10-2012-10-00-hod-in-/js3-jpg/ /album/fotogalerie-slavnostni-prestrizeni-pasky-u-prilezitosti-dokonceni-vystavby-chodniku-pro-vetsi-bezpecnost-obcanu-v-centralni-casti-obce-jesenice-4-10-2012-10-00-hod-in-/js5-jpg/