Trasa č. 8140 - 18 km

Trasa č. 8140 -	18 km

Petrovice (křížení s trasami č. 8139 a 8144) - Krchov (křížení s trasou č. 8141) - Zahrádka - Předbořice - Jalovčí (křížení s trasou č. 8142) - Lašovice - Klučenice - Hvížďalka - Koubalova Lhota - Milešov (křížení s trasou č. 111)