Trasa č. 8143 - 12 km

Trasa č. 8143 -	12 km

Petovice (křížení s trasami č. 8139 a 8140) - Skoupý - Skoupý, křižovatka (křížení s trasou č. 8144) - Nechvalice, křižovatka (křížení s trasou č. 8139) - Nechvalice (křížení s trasou č. 8139) - Libčice - Ředice - Nové Dvory (křížení s trasou č. 0074)