Usnesení č. 2 / 2014

Usnesení č. 2 / 2014

ze slavnostní valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 30.5.2014 v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech

 

 

VH jednohlasně souhlasí s navrženým programem a ověřovateli zápisu.

(PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

VH souhlasí s podepsáním Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Sdružením obcí Sedlčanska a okresem Wagrowiec.

(PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

 

 

Ověřovatelé usnesení:  Jana Pšeničková                       Miloslav Hrazánek

 

 

Zapsala: Tereza Kuchařová