Usnesení č. 3/2016 z Valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 2. 9. 2016 ve Štětkovicích v restauraci U Jiráčků.

Usnesení č. 3/2016 z Valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 2. 9. 2016 ve Štětkovicích v restauraci U Jiráčků.
VH  souhlasí s navrženým programem a jednohlasně ho schvaluje.
(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH  souhlasí s ověřovateli zápisu Martinem Kramešem – Kosova Hora, Ing. Otakarem Jeřichou – Dublovice.
(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 2/2016, s tím, že trvá úkol pro Š. Barešovou a P. Haladu – přepracovat rozpočet projektu Příměstské tábory a podat do další výzvy. 
(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH bere na vědomí čerpání rozpočtu k 30. 6. 2016 a to v příjmové části ve výši 1.349,70 tis.Kč, ve výdajové části ve výši 1.014,50 tis.Kč s předpokládaným zůstatkem k 31. 12. 2016 ve výši 99,90tis.Kč. Stav pokladny 11,44tis.Kč a stav na BÚ 368,57tis.Kč.
(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH schvaluje RO č. 3 v příjmové části navýšení o 428,60 tis. Kč a ve výdajové části navýšení o 351,50 tis. Kč.
(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH bere na vědomí RO č. 2 schválené představenstvem, formou per rollam v příjmové části navýšení ve výši 45,50tis.Kč a ve výdajové části navýšení ve výši 45,50tis.Kč.
 
VH bere na vědomí informace o zahájení činnosti CSS od 1. 7. 2016.
 
VH doporučuje tyto hlavní činnosti CSS: zasílání informací o dotačních titulech, pomoc při zpracování dotací a výběrových řízení.
 
VH doporučuje zpracovávat v rámci Analýzy přínosů CSS agendu zaměřenou na pravidelné setkávání zástupců obcí.
 
VH bere na vědomí informace o výrobě kanceláře na rok 2017 a doporučuje prodej kalendáře za 50,00Kč/ks.
 
VH schvaluje vydání kalendáře na rok 2018.
(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH schvaluje vydání kalendáře na rok 2018 na téma „Cesty“.
(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH bere na vědomí informace o proběhlém Malířském semináři, jehož pořadatelem bylo SOS a souhlasí s předloženým vyúčtováním semináře.
(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH bere na vědomí informace o dotacích – Šablony do škol, které budou zpracovány a administrovány prostřednictvím CSS za finanční úplatu do výše spoluúčasti svazku, max. 6,50tis.Kč/měsíc.
 
VH bere na vědomí informace z TOULAVY o.p.s.
 
VH ukládá Š. Barešové zajistit objednání celosmaltových cedulí „Patříme k Toulavě“.
(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH bere na vědomí informace o veletrzích v roce 2017.
 
VH ukládá Š. Barešová poptání kovových a plastových aktualizovaných cyklistických cedulí.
 
VH bere na vědomí informace o pořádání farmářských trhů.
 
VH bere na vědomí informace o projektu Krčínova cyklostezka: Sedlčany – Sedlec-Prčice.
 
VH bere na vědomí informace o projektu Vltavská cyklotrasa: Solenice – Kamýk nad Vlt.
 
VH bere na vědomí informace o projektu Přístaviště a kotviště na Sedlčansku – 1. etapa.
 
VH bere na vědomí informace o plánovaném auditu 6. 9. 2016.
 
VH bere na vědomí informace o plánovaném zakoupení a financování ventilátoru pro Hasičský záchranný sbor.
 
VH bere na vědomí informace z Regionální stálé konference Venkov KU Středočeského kraje.
 
 
 
Ověřovatelé usnesení:
 
 
 
 
                                                         …………………………          ………………………
                                                                M. Krameš                               Ing. O. Jeřicha
 
Zapsala: T. Kuchařová
VH  souhlasí s navrženým programem a jednohlasně ho schvaluje.
(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH  souhlasí s ověřovateli zápisu Martinem Kramešem – Kosova Hora, Ing. Otakarem Jeřichou – Dublovice.
(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 2/2016, s tím, že trvá úkol pro Š. Barešovou a P. Haladu – přepracovat rozpočet projektu Příměstské tábory a podat do další výzvy. 
(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH bere na vědomí čerpání rozpočtu k 30. 6. 2016 a to v příjmové části ve výši 1.349,70 tis.Kč, ve výdajové části ve výši 1.014,50 tis.Kč s předpokládaným zůstatkem k 31. 12. 2016 ve výši 99,90tis.Kč. Stav pokladny 11,44tis.Kč a stav na BÚ 368,57tis.Kč.
(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH schvaluje RO č. 3 v příjmové části navýšení o 428,60 tis. Kč a ve výdajové části navýšení o 351,50 tis. Kč.
(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH bere na vědomí RO č. 2 schválené představenstvem, formou per rollam v příjmové části navýšení ve výši 45,50tis.Kč a ve výdajové části navýšení ve výši 45,50tis.Kč.
 
VH bere na vědomí informace o zahájení činnosti CSS od 1. 7. 2016.
 
VH doporučuje tyto hlavní činnosti CSS: zasílání informací o dotačních titulech, pomoc při zpracování dotací a výběrových řízení.
 
VH doporučuje zpracovávat v rámci Analýzy přínosů CSS agendu zaměřenou na pravidelné setkávání zástupců obcí.
 
VH bere na vědomí informace o výrobě kanceláře na rok 2017 a doporučuje prodej kalendáře za 50,00Kč/ks.
 
VH schvaluje vydání kalendáře na rok 2018.
(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH schvaluje vydání kalendáře na rok 2018 na téma „Cesty“.
(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH bere na vědomí informace o proběhlém Malířském semináři, jehož pořadatelem bylo SOS a souhlasí s předloženým vyúčtováním semináře.
(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH bere na vědomí informace o dotacích – Šablony do škol, které budou zpracovány a administrovány prostřednictvím CSS za finanční úplatu do výše spoluúčasti svazku, max. 6,50tis.Kč/měsíc.
 
VH bere na vědomí informace z TOULAVY o.p.s.
 
VH ukládá Š. Barešové zajistit objednání celosmaltových cedulí „Patříme k Toulavě“.
(PRO – 17, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
 
VH bere na vědomí informace o veletrzích v roce 2017.
 
VH ukládá Š. Barešová poptání kovových a plastových aktualizovaných cyklistických cedulí.
 
VH bere na vědomí informace o pořádání farmářských trhů.
 
VH bere na vědomí informace o projektu Krčínova cyklostezka: Sedlčany – Sedlec-Prčice.
 
VH bere na vědomí informace o projektu Vltavská cyklotrasa: Solenice – Kamýk nad Vlt.
 
VH bere na vědomí informace o projektu Přístaviště a kotviště na Sedlčansku – 1. etapa.
 
VH bere na vědomí informace o plánovaném auditu 6. 9. 2016.
 
VH bere na vědomí informace o plánovaném zakoupení a financování ventilátoru pro Hasičský záchranný sbor.
 
VH bere na vědomí informace z Regionální stálé konference Venkov KU Středočeského kraje.
 
 
 
Ověřovatelé usnesení:
 
 
                                                                M. Krameš                               Ing. O. Jeřicha
 
Zapsala: T. Kuchařová