Usnesení č. 5/2014

Usnesení č. 5/2014

 

z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 18. 12. 2014 v Sedlčanech

 

VH souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu : P. Kymla – Příčovy, J. Urban – Krásná Hora.

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0).

 

VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 4/2014.

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

Ustavující usnesení pro volební období 2014-2018

VH zvolila  mandátovou a volební komisi ve složení: : předseda V. Roubíková – Petrovice, členové Z. Pekárek – Počepice a P. Kabyl – Svatý Jan

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH zvolila návrhovou komisi ve složení: předseda L. Havlíčková – Kosova Hora, členové L. Hlaváček – Vysoký Chlumec a O. Jeřicha – Dublovice.

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH zvolila aklamací předsedu svazku Sdružení obcí Sedlčanska  Ing. J. Buriana – Sedlčany. (PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH zvolila aklamací 1. místopředsedu P. Štěpánka – Petrovice.

(PRO 18 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2)

 

VH zvolila aklamací 2. místopředsedu M. Hrazánka – Jesenice.

(PRO 13 hlasů, PROTI 6, ZDRŽEL SE 1)

 

VH zvolila aklamací 7 členné představenstvo ve složení: Ing. J. Burian – předseda svazku,

P. Štěpánek – 1.místopředseda, M. Hrazánek  – 2. místopředseda, P. Halada – Kamýk nad Vltavou (PRO 18 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2), J. Vokrouhlík – Milešov (PRO 18 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2), M. Krameš (PRO 18 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2), J. Mátl (PRO 18 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2).

 

VH zvolila aklamací kontrolní a revizní komisi ve složení: předseda - P. Kabyl – Svatý Jan, členové P. Kymla – Příčovy a B. Grošová – Křepenice.

(PRO 19 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1).

 

VH zvolila aklamací 7 realizačních skupin v následujícím složení:

 

1. Rozvoj ekonomického potenciálu a podnikatelských aktivit – Ing. J. Burian – Sedlčany, Ing. J. Vencovský - Kamýk nad Vltavou, J. Pšeničková – Nalžovice.

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

2. Školství, zdravotnictví, kultura – J. Urban - Krásná Hora, S. Stoulil - Klučenice, P. Halada -Kamýk nad Vltavou.

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

3. Rozvoj turismu a cestovního ruchu – J. Vokrouhlík - Milešov, P. Štěpánek - Petrovice,      P. Kabyl.

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

 

4. Ochrana a tvorba životního prostředí – J. Sůsa - Kňovice, J. Vokrouhlík - Milešov,            Z. Pekárek - Počepice, P. Kabyl-Svatý Jan.

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

5. Doprava a dopravní obslužnost – F. Chlasták–Vysoký Chlumec, P. Červenka – Prosenická Lhota, J. Hejhal – Nechvalice.

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

6. Technická infrastruktura regionu – O. Jeřicha - Dublovice, M. Krameš – Kosova Hora, P. Kymla - Příčovy.

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

7. Bezpečnost, ochrana majetku a osob – J. Kunc - Štětkovice, Ing. O. Jeřicha – Dublovice,    J. Mátl – Solenice.

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH souhlasí se zněním stávajících dokumentů sdružení (statut, stanovy, jednací řád) z předchozího volebního období 2010- 2014.

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

Různé

VH schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 (příloha č. 1) v příjmové části navýšit o 67 tis. Kč, ve výdajové části navýšit o 28 tis. Kč.

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH bere na vědomí hospodaření svazku k 30.11.2014 v příjmové části ve výši 9.129,20 (tis.) Kč, ve výdajové části ve výši 7.256 (tis.) Kč, se zůstatkem na účtech  1.873,2 (tis.) Kč (viz.příloha č. 1).

 

VH schvaluje pro rok 2015 rozpočtové provizórium ve výši jedné dvanáctiny loňských příjmů a výdajů rozpočtu. 

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH schvaluje výši příspěvku do svazku Sdružení obcí Sedlčanska za jednotlivé obce ve výši 50 Kč za 1 obyvatele. Vystavené faktury budou se splatností do 31. 1. 2015.

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH ukládá starostům obcí písemně (e-mailem) sdělit počty obyvatel k 1. 1. 2015 (dle evidence obyvatel jednotlivých obcí) do kanceláře sdružení do 15. ledna 2015, nutné k přefakturaci dopravní obslužnosti a stanovení výše příspěvku do sdružení.  

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH bere na vědomí informace o probíhajícím projektu WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti, č. projektu CZ.1.07/1.1.32/02.0041.

 

VH bere na vědomí informace o připravovaných dotacích z Krajského úřadu Středočeského kraje na rok 2015.

 

VH bere na vědomí informace o vypsaných výzvách dotacích z MMR na rok 2015.

 

VH bere na vědomí informace o veletrhu Regiontour 2015 v Brně.

 

VH bere na vědomí informace o připravovaném veletrhu Holiday World 2015 v Praze.

 

VH bere na vědomí informace o připravovaném Vánočním farmářském trhu v Sedlčanech.

 

VH souhlasí s výpovědí smlouvy o pojištění mobiliářů s firmou Kooperativa od roku 2015.

 

VH ukládá starostům dodat 2 historické fotografie místa nebo budovy, které budou k dispozici fotografovi na pořízení snímku ze současnosti do Kalendáře pro rok 2016.

 

VH souhlasí s rozvázáním pracovního poměru se zaměstnankyní svazku H. Švagrovou na základě dohody k 31.1. 2015.

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH schvaluji rozšíření dosavadního polovičního pracovního úvazku T. Kuchařové (asistentka v projektu MOS) o pozici účetní a to na 1 celý úvazek od 1. 2. 2015.

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH ukládá inventarizační komisi ve složení Š. Barešová, H. Švagrová, J. Pšeničková, provést fyzickou inventarizaci HIM, DHIM, NIM a dokladovou inventarizaci závazků a pohledávek.

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0)

 

VH bere na vědomí informace o závěrečném vyúčtování projektu „Kdo si hraje nezlobí“,  reg. č. FCR/OCR/020389/2014,  realizovaného o. p. s. Region Sedlčansko.

 

VH bere na vědomí informace ohledně těžby zlata na Sedlčansku.

 

VH ukládá předsedovi svazku Ing. J. Burianovi zaslat opětovně na Ministerstvo životního prostředí zamítavé stanovisko s průzkumnými pracemi na výskyt nerostů – zlata nejen na území Příčovy, ale na celém území ORP Sedlčany.

(PRO 20 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 0)

 

VH schvaluje odměny pro zaměstnance svazku s pracovní smlouvou na neurčitou dobu ve výši 1 platu s výplatním termínem v lednu 2015 a souhlasí s tím, že výplaty zaměstnancům svazku za měsíc prosinec 2014 budou vyplaceny v měsíci lednu 2015, tzn. z rozpočtu roku 2015.

(PRO 20 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 0)

 

Ověřovatelé usnesení: P. Kymla – Příčovy                  J. Urban – Krásná Hora

 

 

 

Zapsala: Hana Švagrová