Usnesení č. 6/2012 z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 14. 12. 2012 v Sedlčanech.

Usnesení č. 6/2012  z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se  konala dne 14. 12. 2012 v Sedlčanech.

Usnesení č. 6/2012

z valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se  konala dne 14. 12. 2012 v Sedlčanech.

 

VH souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu a usnesení: Ing. J. Vencovský, Č. Sosnovec.
(PRO – 14 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů)

VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 4/2012, trvá úkol Š. Barešové zpracovat a podat žádost  o dotaci do nadace ČEZ –  www.nadacecez.cz.  , sledovat vypsání výzev pro dotace.
(PRO – 14 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů)

VH bere na vědomí výsledky hospodaření svazku za období od 1.1.2012 – 30.11.2012, v příjmové části ve výši 2.616,7 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 2.345,4 tis. Kč.  se zůstatkem 271,3 tis. Kč.
(PRO – 14 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů)

VH souhlasí s vyhlášením rozpočtového provizoria pro rok 2013 ve výši 1/12 z celkového rozpočtu roku 2012.
(PRO – 14 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů)

VH bere na vědomí informace o dotacích na rok 2013.
(PRO – 14 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů)

VH ukládá Š. Barešové zpracovat žádost o dotaci z MMR – školení, semináře za předpokladu, že budou moci být školeni zaměstnanci obcí – www.3mmr.cz
(PRO – 14 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů)

VH bere na vědomí informace týkající se veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2013 v Brně.Odjezd starostů je 17. ledna 2013 v 7. hod. z autobusového nádraží Sedlčany, zastávka u pošty.
(PRO – 14 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů)

VH bere na vědomí informace o certifikaci o. p. s. Toulava.
(PRO – 14 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽELO SE – 0 hlasů)

 

Ověřovatelé:  

 

                                                  Ing. J. Vencovský                                   Č. Sosnovec

 

 

 

Zapsala: H. Švagrová