Zápis č. 1/2010

 

Zápis č. 1/2010

z ustavující schůze obecně prospěšné společnosti „REGION SEDLČANSKO“ konané dne 6.října 2010 v kanceláři Sdružení obcí Sedlčanska

 

Program: 1. Zahájení

                2. Zvolení předsedy správní a dozorčí rady

                3. Jmenování ředitele o.p.s.

                4. Diskuse

                5. Závěr

 

Přítomni: Ing. J. Burian, J. Bláha, P. Štěpánek, J. Vokrouhlík, M. Hrazánek,

               J. Pšeničková, Š. Barešová

 

Ověřovatelé zápisu:  M. Hrazánek, J. Pšeničková

 

1. Zahájení

Ing. Burian zahájil jednání ustavující schůze obecně prospěšně společnosti „REGION SEDLČANSKO O.P.S.“ Na úvod připomněl jednání valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, konané dne 1.10.2010 v Liškově Mlýně. Valná hromada schválila založení obecně prospěšné společnosti podle zákona 248/1995 Sb. „REGION SEDLČANSKO o.p.s.“ (jediný zakladatel – Sdružení obcí Sedlčanska), se sídlem ul. Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany. VH jmenovala správní radu ve složení Ing. J. Burian, J. Bláha a P. Štěpánek, dozorčí radu ve složení J. Vokrouhlík, M. Hrazánek a J. Pšeničková a dále podala  návrh na ředitele o.p.s. - Š. Barešovou. 

 

2. Zvolení předsedy správní a dozorčí rady

Správní rada ve složení Ing. J. Burian, J. Bláha a P. Štěpánek navrhla jako předsedu  hlasováním zvolila předsedu Ing. J. Buriana, který jmenování do funkce přijal.

 

Dozorčí rada  ve složení J. Vokrouhlík, M. Hrazánek a J. Pšeničková navrhla a hlasováním zvolila předsedu M. Hrazánka, který jmenování do funkce přijal.      

 

3. Jmenování ředitele o.p.s.

Jmenovaná správní rada navrhla a zvolila do funkce ředitele o.p.s. Š. Barešovou, která jmenování přijala.

Správní rada do 14-ti dnů připraví návrh pracovní smlouvy a pracovní náplně pro Š. Barešovou.

 

 

Ověřovatelé zápisu:                    ………………..                ………………….

                                                       M. Hrazánek                   J. Pšeničková

Zapsala: Š. Barešová

 

 

Zápis č. 1/2010.pdf