Zápis č. 1/2011

Zápis č. 1/2011

ze schůze obecně prospěšné společnosti „REGION SEDLČANSKO“ konané dne 6. ledna 2011 v kanceláři Sdružení obcí Sedlčanska

 

Program: 1. Zahájení

                2. Správní rada - návrh pracovní smlouvy a náplně ředitele o.p.s.

                3. Uzavření smlouvy o  běžném účtu

                4. Dotace na rok 2011 – podání žádosti 

                5. Diskuse

                6. Závěr

 

Přítomni: Ing. J. Burian, J. Bláha, P. Štěpánek, J. Vokrouhlík, M. Hrazánek,

               J. Pšeničková, Š. Barešová

 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. J. Burian, Š.Barešová

 

1. Zahájení – Ing. J. Burian

 

2. Správní rada – návrh pracovní smlouvy a náplně ředitele o.p.s.

Správní rada předložila návrh pracovní smlouvy a náplň ředitelky o.p.s. Štěpánky Barešové. Pracovní smlouva a náplň (viz.příloha) byly v plném rozsahu schváleny počtem 7 hlasů.

 

3. Uzavření smlouvy o běžném účtu

Ing. J. Burian uzavřel smlouvu o běžném účtu číslo: 2246247379 s názvem REGION SEDLČANSKO o.p.s. s Českou spořitelnou, a.s., pobočka Sedlčany, byl vložen základní vklad 5.000 Kč.

 

4. Dotace na rok 2011 – podání žádosti 

Správní rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci do Středočeského Fondu a podpory podnikání pod názvem „Rozvoj rekreační cyklistiky aneb Sedlčanskem na kole“ v celkových nákladech 259.000 Kč s vlastními zdroji ve výši 12.950 Kč.

Správní rada garantuje náklady na spolufinancování projektu ve výši 12.950 Kč, které jsou k dispozici na svém účtě číslo: 2246247379.

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

                                  ………………………                ………………..…….

                                         Š. Barešová                              Ing. J. Burian

 

Zápis č. 1/2011.pdf