ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ ze dne 2. 9. 2016

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ  ze dne 2. 9. 2016
Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017
 
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ 
ze dne 2. 9. 2016
 
Místo: Štětkovice 
Bod 1) Přivítání přítomných, prezence (viz prezenční listina)
Setkání zahájila manažerka projektu paní Š. Barešová, která přivítala přítomné.
 
Bod 2) Představení projektu CSS – předmět projektu, cíle, indikátory 
Š. Barešová zahájila představování projektu za pomocí Powerpointové prezentace. V úvodu prezentace byl představen projekt CSS, který byl ve Sdružení obcí Sedlčanska zahájen k 1. 7. 2016, jeho hlavní předmět a cíle. 
 
Bod 3 a 5) Vlastní vize fungování CSS a Představa o hlavní činnosti CSS
Š. Barešová vyzvala starosty, aby se vyjádřili k představám o fungování CSS, dle konkrétních potřeb jednotlivých obcí. Z této diskuze vyplynula potřeba pomoci zejména v oblasti výběrových řízení, zasílání informací o dotačních titulech (v dostatečném předstihu) a následná pomoc při zpracování dotací (evropských i krajských). Většina ze starostů uvedla, že by využili zejména pomoc s kompletním zpracováním výběrových řízení, proto by bylo dobré, aby se zaměstnankyně CSS v nejbližší době zaměřily na tuto oblast a co nejdříve se na toto téma proškolily. Bylo odsouhlaseno, že v počátku se bude jednat o podlimitní, zjednodušená výběrová řízení. 
 
Bod 4) Představení zaměstnanců CSS + kontaktní údaje
Představila členky realizačního týmu, který bude zajišťovat chod Centra společných služeb ve Sdružení obcí Sedlčanska.
 
 Bod 5) Způsob fungování CSS
Starostové DSO doporučili, aby Sdružení obcí Sedlčanska pokračovalo ve své činnosti jako doposud a dále, aby svou činnost rozšířili o pomoc obcím s výběrovými řízeními, se zpracováním dotací, společných postupů, sdílením informací o novinkách v legislativě apod. 
V rámci analýzy přínosů CSS byla po diskuzi se starosty vybrána a odsouhlasena agenda „Pravidelná setkávání zástupců obcí“. 
 
 
 
Bod 6) Strategie rozvoje území DSO a jejich naplňování
Š. Barešová uvedla, že na základě projektu meziobecní spolupráce, do kterého bylo Sdružení obcí Sedlčanska zapojeno v letech 2013-2015, vznikl akční plán projektů. Centrum společných služeb se bude snažit pomáhat při realizaci projektů z tohoto akčního plánu a to průběžně podle vypisovaných výzev.
 
Bod 7) Závěr
Š. Barešová poděkovala přítomným za pozornost, pí Štěpánové Zítkové za připravenou Powerpointovou prezentaci a poté bylo setkání ukončeno.
 
 
 
Přílohy: Prezenční listina 
        Fotografie ze setkání
 
 
Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017
 
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ 
ze dne 2. 9. 2016
 
Místo: Štětkovice 
Bod 1) Přivítání přítomných, prezence (viz prezenční listina)
Setkání zahájila manažerka projektu paní Š. Barešová, která přivítala přítomné.
 
Bod 2) Představení projektu CSS – předmět projektu, cíle, indikátory 
Š. Barešová zahájila představování projektu za pomocí Powerpointové prezentace. V úvodu prezentace byl představen projekt CSS, který byl ve Sdružení obcí Sedlčanska zahájen k 1. 7. 2016, jeho hlavní předmět a cíle. 
 
Bod 3 a 5) Vlastní vize fungování CSS a Představa o hlavní činnosti CSS
Š. Barešová vyzvala starosty, aby se vyjádřili k představám o fungování CSS, dle konkrétních potřeb jednotlivých obcí. Z této diskuze vyplynula potřeba pomoci zejména v oblasti výběrových řízení, zasílání informací o dotačních titulech (v dostatečném předstihu) a následná pomoc při zpracování dotací (evropských i krajských). Většina ze starostů uvedla, že by využili zejména pomoc s kompletním zpracováním výběrových řízení, proto by bylo dobré, aby se zaměstnankyně CSS v nejbližší době zaměřily na tuto oblast a co nejdříve se na toto téma proškolily. Bylo odsouhlaseno, že v počátku se bude jednat o podlimitní, zjednodušená výběrová řízení. 
 
Bod 4) Představení zaměstnanců CSS + kontaktní údaje
Představila členky realizačního týmu, který bude zajišťovat chod Centra společných služeb ve Sdružení obcí Sedlčanska.
 
 Bod 5) Způsob fungování CSS
Starostové DSO doporučili, aby Sdružení obcí Sedlčanska pokračovalo ve své činnosti jako doposud a dále, aby svou činnost rozšířili o pomoc obcím s výběrovými řízeními, se zpracováním dotací, společných postupů, sdílením informací o novinkách v legislativě apod. 
V rámci analýzy přínosů CSS byla po diskuzi se starosty vybrána a odsouhlasena agenda „Pravidelná setkávání zástupců obcí“. 
 
 
 
Bod 6) Strategie rozvoje území DSO a jejich naplňování
Š. Barešová uvedla, že na základě projektu meziobecní spolupráce, do kterého bylo Sdružení obcí Sedlčanska zapojeno v letech 2013-2015, vznikl akční plán projektů. Centrum společných služeb se bude snažit pomáhat při realizaci projektů z tohoto akčního plánu a to průběžně podle vypisovaných výzev.
 
Bod 7) Závěr
Š. Barešová poděkovala přítomným za pozornost, pí Štěpánové Zítkové za připravenou Powerpointovou prezentaci a poté bylo setkání ukončeno.
 
 
 
            Prezentace
            Fotografie ze setkání
 

Fotogalerie

/album/fotogalerie1/a20160902-091456-jpg/ /album/fotogalerie1/img-20160902-104107-jpg/ /album/fotogalerie1/img-20160902-114109-jpg/