WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti

26. března 2013 byla podepsána Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci 2. globálního grantu CZ.1.07/1.1.32 Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s nepřímými náklady, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

 

Název projektu:                WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti

Číslo projektu:                  CZ.1.07/1.1.32/02.0041

Název příjemce:                Sdružení obcí Sedlčanska

Datum zahájení projektu:   1. dubna 2013

Datum ukončení projektu:   31. prosince 2014

Celkové náklady projektu:   Kč 9.892.499,34

 

Do projektu je zapojeno 9 základních škol Sdružení obcí Sedlčanska – Dublovice, Jesenice, Kamýk nad Vltavou, Kosova Hora, Chlum, Nechvalice, Petrovice, Počepice, Vysoký Chlumec a jedna obec mimo region Sedlčanska, která je zároveň partnerem bez finanční spoluúčasti ZŠ Nečín.

Projekt má  jednoho partnera s finanční spoluúčastí a tím je O.S. Místo pro život HON.

 

Projekt je rozdělen do 4 hlavních aktivit:

 

Aktivita 1 (věcný manažer L. Zirhut)

- je zaměřena na rozšíření výukového multimediálního portálu Místo pro život, během projektu vznikne 80 nových multimediálních interaktivních tematických úloh. Dále v rámci této aktivity bude vytvořen archiv textů a článků – Paměť regionu, kdy budou osloveni pamětníci v obcích a jejich prostřednictvím dojde k zachycení historie.


Aktivita 2 (věcný manažer E. Zirhutová)

- je zaměřena na přípravu učitelů zavádět nové metody do výuky prostřednictvím metodického týmu a prostřednictvím metodických návodových materiálů, na ověření nových didaktických metod a forem práce ve výuce, na vytvoření prezentací a nových návodových materiálů. V rámci této aktivity bude pořízeno 200 notebooků, které budou rozděleny do škol.

 

Aktivita 3 (věcný manažer M. Pilíková)

- je zaměřena na zavádění inovativní formy práce do volnočasových aktivit školních družin. Prostřednictvím nových forem práce, zážitkové pedagogiky a využití digitální techniky – bude pořízeno 34 fotoaparátů a 4 dataprojektory – se pokusíme prohloubit vztah dětí k místům v okolí škol, zjednodušeně řečeno budou uskutečňovány didaktické vycházky a z nich bude vytvořeno 60 multimediálních prezentací, které budou umístěny na již zmíněný portál Místo pro život.

 

Aktivita 4 (věcný manažer Š. Barešová)

- je zaměřena na podporu participace žáků na komunitním rozvoji obcí. Budeme ověřovat inovativní formy spolupráce škol a školských zařízení s místní a regionální samosprávou při společné práci na vyhodnocení přínosu programu a aktivit ověřovaných v předchozích třech aktivitách.

Dále je aktivita zaměřena na žákovský parlament, kdy žáci 2. stupně se budou účastnit dílen ŽaP, budou pracovat na problematice související se vzděláváním, životem v obci, chodem školy. atp. Žáci se budou učit pracovat s tématy formou debatování, argumentace, řešení problémů, vyhotovení a vyhodnocení ankety.

 

V rámci projektu proběhla dvě výběrová řízení - nákup fotoaparátů, dataprojektorů s plátny a nákup notebooků.

 

 

 

Projekt WOSA

OHLÉDNUTÍ ZA WOSOU……

OHLÉDNUTÍ  ZA WOSOU……
Projekt WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti skončil 31.12.2014. Jeho hlavním cílem bylo podpořit a zkvalitnit vzdělávání, ověřit nové směry a metody  výuky ve školách a zlepšit využívání volného času dětí a mládeže. O rozsáhlosti tohoto projektu hovoří tato...

Projekt WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti má za sebou více jak rok své činnosti.

Projekt WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti má za  sebou více jak  rok své činnosti.
Projekt WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti má za  sebou více jak  rok své činnosti. Na jeho začátku jsme Vás seznámili s jeho čtyřmi hlavními aktivitami, můžeme to nazývat i směry, kterými se bude ubírat, čím chce podpořit a zkvalitnit vzdělávání ve školách,...

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY - nákup fototechniky a dataprojektorů - projekt WOSA

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY - nákup fototechniky a dataprojektorů - projekt WOSA
  OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY   Zadavatel:      Sdružení obcí Sedlčanska Sídlo:              nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany Zastoupená:   Ing. Jiřím Burianem, předsedou...

Informace pro účastníky projektu.

Informace pro účastníky projektu.
  Vážení spolupracovníci projektu WOSA, Vážení starostové, ředitelé škol, jsou před námi téměř dva roky společné práce. Naším přáním je, aby Váš i náš čas strávený nad projektem prospěl něčemu dobrému v našich školách a obcích. Venkovské školy budou stát od roku 2014 před nelehkým...