WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti

26. března 2013 byla podepsána Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci 2. globálního grantu CZ.1.07/1.1.32 Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s nepřímými náklady, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

 

Název projektu:                WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti

Číslo projektu:                  CZ.1.07/1.1.32/02.0041

Název příjemce:                Sdružení obcí Sedlčanska

Datum zahájení projektu:   1. dubna 2013

Datum ukončení projektu:   31. prosince 2014

Celkové náklady projektu:   Kč 9.892.499,34

 

Do projektu je zapojeno 9 základních škol Sdružení obcí Sedlčanska – Dublovice, Jesenice, Kamýk nad Vltavou, Kosova Hora, Chlum, Nechvalice, Petrovice, Počepice, Vysoký Chlumec a jedna obec mimo region Sedlčanska, která je zároveň partnerem bez finanční spoluúčasti ZŠ Nečín.

Projekt má  jednoho partnera s finanční spoluúčastí a tím je O.S. Místo pro život HON.

 

Projekt je rozdělen do 4 hlavních aktivit:

 

Aktivita 1 (věcný manažer L. Zirhut)

- je zaměřena na rozšíření výukového multimediálního portálu Místo pro život, během projektu vznikne 80 nových multimediálních interaktivních tematických úloh. Dále v rámci této aktivity bude vytvořen archiv textů a článků – Paměť regionu, kdy budou osloveni pamětníci v obcích a jejich prostřednictvím dojde k zachycení historie.


Aktivita 2 (věcný manažer E. Zirhutová)

- je zaměřena na přípravu učitelů zavádět nové metody do výuky prostřednictvím metodického týmu a prostřednictvím metodických návodových materiálů, na ověření nových didaktických metod a forem práce ve výuce, na vytvoření prezentací a nových návodových materiálů. V rámci této aktivity bude pořízeno 200 notebooků, které budou rozděleny do škol.

 

Aktivita 3 (věcný manažer M. Pilíková)

- je zaměřena na zavádění inovativní formy práce do volnočasových aktivit školních družin. Prostřednictvím nových forem práce, zážitkové pedagogiky a využití digitální techniky – bude pořízeno 34 fotoaparátů a 4 dataprojektory – se pokusíme prohloubit vztah dětí k místům v okolí škol, zjednodušeně řečeno budou uskutečňovány didaktické vycházky a z nich bude vytvořeno 60 multimediálních prezentací, které budou umístěny na již zmíněný portál Místo pro život.

 

Aktivita 4 (věcný manažer Š. Barešová)

- je zaměřena na podporu participace žáků na komunitním rozvoji obcí. Budeme ověřovat inovativní formy spolupráce škol a školských zařízení s místní a regionální samosprávou při společné práci na vyhodnocení přínosu programu a aktivit ověřovaných v předchozích třech aktivitách.

Dále je aktivita zaměřena na žákovský parlament, kdy žáci 2. stupně se budou účastnit dílen ŽaP, budou pracovat na problematice související se vzděláváním, životem v obci, chodem školy. atp. Žáci se budou učit pracovat s tématy formou debatování, argumentace, řešení problémů, vyhotovení a vyhodnocení ankety.

 

V rámci projektu proběhla dvě výběrová řízení - nákup fotoaparátů, dataprojektorů s plátny a nákup notebooků.

 

 

 

Projekt WOSA

OHLÉDNUTÍ ZA WOSOU……

OHLÉDNUTÍ  ZA WOSOU……
Projekt WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti skončil 31.12.2014. Jeho hlavním cílem bylo podpořit a zkvalitnit vzdělávání, ověřit nové směry a metody  výuky ve školách a zlepšit využívání volného času dětí a mládeže. O rozsáhlosti tohoto projektu hovoří tato...

Projekt WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti má za sebou více jak rok své činnosti.

Projekt WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti má za  sebou více jak  rok své činnosti.
Projekt WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti má za  sebou více jak  rok své činnosti. Na jeho začátku jsme Vás seznámili s jeho čtyřmi hlavními aktivitami, můžeme to nazývat i směry, kterými se bude ubírat, čím chce podpořit a zkvalitnit vzdělávání ve školách,...

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY - nákup fototechniky a dataprojektorů - projekt WOSA

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY - nákup fototechniky a dataprojektorů - projekt WOSA
  OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY   Zadavatel:      Sdružení obcí Sedlčanska Sídlo:              nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany Zastoupená:   Ing. Jiřím Burianem, předsedou...

Výběrové řízení - nákup fototechniky a dataprojektorů - projekt WOSA - 2

Výběrové řízení - nákup fototechniky a dataprojektorů - projekt WOSA - 2
Vyvěšeno dne: 24. 6. 2013 Sejmuto dne: 8. 7. 2013   Výběrové řízení.pdf (545761)  

Výběrové řízení - nákup fototechniky a dataprojektorů - projekt WOSA

Výběrové řízení - nákup fototechniky a dataprojektorů - projekt WOSA
  Vyvěšeno dne: 20. 5. 2013 Sejmuto dne: 30. 5. 2013

Informace pro účastníky projektu.

Informace pro účastníky projektu.
  Vážení spolupracovníci projektu WOSA, Vážení starostové, ředitelé škol, jsou před námi téměř dva roky společné práce. Naším přáním je, aby Váš i náš čas strávený nad projektem prospěl něčemu dobrému v našich školách a obcích. Venkovské školy budou stát od roku 2014 před nelehkým...