Zápisy ze zasedání

Zápis č. 2/2011

Zápis č. 2/2011.pdf

Zápis č. 1/2011

Zápis č. 1/2011 ze schůze obecně prospěšné společnosti „REGION SEDLČANSKO“ konané dne 6. ledna 2011 v kanceláři Sdružení obcí Sedlčanska   Program: 1. Zahájení                 2. Správní rada - návrh...

Zápis č. 1/2010

  Zápis č. 1/2010 z ustavující schůze obecně prospěšné společnosti „REGION SEDLČANSKO“ konané dne 6.října 2010 v kanceláři Sdružení obcí Sedlčanska   Program: 1. Zahájení                ...

Zápis č. 3/2011 z VH SOS

Zápis č. 3/2011 z VH SOS
Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: P. Spilka, Ing. J. Vencovský 1.Zahájení: P. Spilka, Ing. J. Burian přivítali přítomné starosty. 2. Kontrola usnesení: 2/2011 splněno. 3. Plnění rozpočtu Š.Barešová předložila hospodaření svazku za období 1.1.2011 – 10.10.2011,...

Zápis č. 2/2011 z VH SOS

Zápis č. 2/2011 z VH SOS
Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: J. Pšeničková, M. Hrazánek 1.Zahájení: Ing. J. Burian 2. Kontrola usnesení: 1/2011 splněno. 3. Dopravní obslužnost: Na základě dopisu z Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. J. Burian otevřel problematiku dopravní obslužnosti,...

Zápis č. 1/2011 z VH SOS

Zápis č. 1/2011 z VH SOS
Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: P. Štěpánek. O. Jeřicha 1.Zahájení: Ing. J. Burian 2. Kontrola usnesení: 4/2010 splněno. 3. Výsledky hospodaření Ing. J. Burian předložil výsledky hospodaření svazku za rok  2010 v příjmové části ve výši 2.663,1 tis. Kč a...