Vytvořené pasporty

Projekt reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014623
Název projektu: Vytvoření strategických dokumentů pro obce svazku Sdružení obcí Sedlčanska
Projekt je spolufinancován Evropskou unií 
 
V rámci tohoto projektu vzniklo celkem 36 dokumentů (z toho 28 pasportů a 8 plánů rozvoje obce)
 
Pasporty:
1) Pasport veřejného osvětlení pro obce:
 
2) Pasport dopravního značení pro obce:
 
3) Pasport hřbitova pro obce:
 
4) Pasport dešťové kanalizace pro obec Příčovy www.pricovy.cz/pasport-destove-kanalizace/d-2919
 
 
6) Pasport splaškové kanalizace pro obec Solenice www.obecsolenice.cz/index.php/cs/obecni-urad-2/ud/817-pasport-kanalizacni-site
 
 
8) Pasport Krizového řízení pro obce:
 
Dále bylo vytvořeno 8 strategických dokumentů
Strategický dokument - Program rozvoje obce pro obce: