Vytvořené pasporty

Projekt reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014623
Název projektu: Vytvoření strategických dokumentů pro obce svazku Sdružení obcí Sedlčanska
Projekt je spolufinancován Evropskou unií 
 
V rámci tohoto projektu vzniklo 28 pasportů a to:
 
1) Pasport veřejného osvětlení pro obce:
Dublovice
Jesenice
Kňovice
Krásná Hora nad Vltavou
Nalžovice
Nedrahovice
Osečany
Příčovy
Radíč
Solenice
 
2) Pasport dopravního značení pro obce:
Kosova Hora
Krásná Hora nad Vltavou
Milešov
Nalžovice
Prosenická Lhota
 
3) Pasport hřbitova pro obce:
Jesenice
Krásná Hora nad Vltavou
Nalžovice
Počepice
 
4) Pasport dešťové kanalizace pro obec Příčovy
 
5) Pasport zeleně pro obec Petrovice
 
6) Pasport splaškové kanalizace pro obec Solenice
 
7) Pasport vodovodu pro obec Solenice
 
8) Pasport Krizového řízení pro obce:
Nedrahovice
Solenice
 
Dále bylo vytvořeno 8 strategických dokumentů
Strategický dokument - Program rozvoje obce pro obce:
Dublovice
Nalžovice
Příčovy
Solenice
Nedrahovice