Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

Členské obce

Sedlčany

První zmínka o Sedlčanech je na listině Oldřicha z Hradce v roce 1294, kde jsou vedeny jako trhová ves. Tím, že osada dostala právo trhů, se otevřela cesta k jejímu dalšímu rozvoji a v krátké době se změnila v poddanské městečko. Novým majitelem města se r. 1352 stal mocný rod Rožmberků, který cílevědomě budoval Sedlčany jako středisko svého statku a Vltavského kraje.

znak

Sedlec-Prčice

První dochovaná písemná zmínka o Sedlci pochází ze 14. století. Lze však právem předpokládat, že městečko zde bylo již daleko dříve. Roku 1045 daroval kníže Břetislav I. benediktinskému klášteru v Břevnově mimo jiné také dědinu Kvasejovice, která se nachází poblíž Sedlce. Je více jak pravděpodobné, že pokud v té době byla již prokazatelně osada Kvasejovice, musel být i Sedlec ležící v daleko úrodnější, na vodu i klimatické podmínky příhodnější části sedlecké kotliny.

znak

Solenice

Obec Solenice nese své jméno od rodu Solínků, kteří zde žili do 18. století. První zmínka však pochází již z roku 1142, kdy Solenice patřily Sedleckému klášteru u Kutné Hory.

znak

Svatý Jan

Svatý Jan, původně nazývaný Svatý Jan nad Skrýšovem, patří k nejmladším osadám na Sedlčansku. V roce 1705 dal majitel Skrýšova, Ignác Mladota ze Solopysk, postavit kapličku Čtrnácti sv. Pomocníků a sv. Jana Nepomuckého v místech zázračné studánky. V druhé polovině 18. století nechal Norbert Kfelíř ze Zakšova na jejím místě vybudovat prostorný barokní kostel. Obec Svatý Jan má osm místních částí se sídlem v Drážkově.

znak