Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

Činnosti svazku

Činnost svazku je směrována do hlavních problémových okruhů, jako je rozvoj ekonomického potenciálu a podnikatelských aktivit, problematika školství, zdravotnictví, sociální péče, odpadové hospodářství, rozvoj turismu a cestovního ruchu, ochrana a tvorba životního prostředí, doprava a dopravní obslužnost v regionu, rozvoj technické infrastruktury atd. V posledních letech, je jedním z nejdůležitějších úkolů svazku získávání finančních prostředků z různých dotačních zdrojů v ČR, ale i z EU.

Konkrétní činnosti:

 • administrativní podpora obcí
 • získávání dotací pro svazek obcí, realizace projektů
 • zpracovávání žádostí o dotaci pro obce a podnikatele a jejich administrace
 • zpracovávání a administrace žádostí o dotaci pro školy – ŠABLONY (pro 6 škol)
 • poskytování služeb obcím na základě jejich poptávky (např. vyhlášky, vzory smluv, směrnic atd.)
 • zpracování strategických dokumentů pro obce, pro svazek obcí, pro externí žadatele
 • řešení společné problematiky, společné nákupy, zprostředkování výměny zkušeností mezi obcemi
 • dopravní obslužnost
 • výběrová řízení
 • GDPR
 • pověřenec pro 14 subjektů (obce, základní školy)
 • odpadové hospodářství
 • zastupování obcí při jednáních (SMO, SMS, SK atd.)
 • cestovní ruch ve spolupráci s turistickou oblastí Toulava
 • pořádání vzdělávacích aktivit
 • pořádání kulturních a společenských aktivit
 • spolupráce se zahraničním partnerem

GDPR – Ochrana osobních údajů

Kancelář Sdružení obcí Sedlčanska poskytuje služby v osobě pověřence pro ochranu osobních údajů pro několik členských obcí Sdružení obcí Sedlčanska. Tuto službu zaštiťuje Tereza Kuchařová, která se v rámci této agendy proškolila prostřednictvím seminářů, které zprostředkoval Svaz měst a obcí ČR.

V rámci této agendy byla pro každý subjekt, který se rozhodl tyto služby  kanceláře využít, zpracována prvotní analýza/ audit  a na základě všech podkladů byly vypracovány karty o činnosti a byli proškoleni zastupitelé - v případě obcí, či zaměstnanci - u školských zařízení.

Tato agenda se v průběhu let rozšiřuje a upravuje podle potřeb klientů, například v návaznosti na komunální volby, kdy dochází v obcích k obměnám zastupitelů, se musejí upravovat karty o činnosti, protože dochází k přenesení kompetencí na jiné osoby.  Dochází k novým zaškolováním zastupitelů o zásadách a dodržování ochrany osobních údajů. V některých obcích přibývají nové agendy, např.  v případě, kdy se v obce rozhodly pořídit nově kamerové systémy atd.

Protože službu pověřence neposkytujeme jen pro obce, ale i pro školská zařízení, zprostředkováváme a přeposíláme nejnovější informace a stanoviska ÚOOÚ a MŠMT ČR i jim, zejména informace týkající se podepisování informovaných souhlasů od zákonných zástupců dětí.

Obce si již zvykly využívat možnosti konzultovat se svým pověřencem dodržování ochrany osobních údajů při výkonu svých činností.