Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

Historie

Výhled

logo

Zájmové Sdružení obcí Sedlčanska bylo založeno 20. září 1995 ustavující členskou schůzí v Sedlčanech. 23 obcí pravého břehu Vltavy, východní části okresu Příbram, se spojilo za účelem sociálního a ekonomického rozvoje přirozeného mikroregionu středního Povltaví. Pro funkčnost sdružení byly přijaty základní atributy jako jsou zakladatelská smlouva, statut, stanovy, registrace, jednací řád apod.

Činnost sdružení je dosud směrována do hlavních problémových okruhů jako rozvoj ekonomického potenciálu a podnikatelských aktivit, problematika školství, zdravotnictví a sociální péče, rozvoj turismu a cestovního ruchu, ochrana a tvorba životního prostředí, doprava i dopravní obslužnost v regionu a rozvoj technické infrastruktury. Bez zapojení všech členů sdružení a jejich aktivního přístupu nelze jinak očekávat zájem a konkrétní výsledky. V roce 2002 otevřelo sdružení svoji kancelář. 

Největší devizou regionu Sedlčanska je překrásná rozmanitá krajina a kvalitní lidský potenciál. Na těchto dvou základních hodnotách je postavena součastnost a věřím, že i budoucnost celého kraje.