Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

Partnerský region

Sdružení obcí Sedlčanska

Znak Powiatu Wagrowiec vlajka Powiatu Wagrowiec

Spolupráce mezi regiony byla navázána v roce 2010. Oficiální Partnerská smlouva byla podepsána v květnu roku 2014.

O partnerském okrese/regionu:

Region/okres Wągrowiec je jeden z největších okresů Velkopolska, která se nachází v severovýchodní části vojvodství, rozkládá se na  ploše 1040,8 km2 a leží v historické a etnografické oblasti Pałuki, na křižovatce Piastovské cesty s Cisterciáckou. Obývá jej přes 70 000 obyvatel v obcích Wągrowiec, Skoki, Gołańcz, Damasławek, Mieścisko, Wapno a ve městě Wągrowiec.

Okres/region Wągrowiec byl založen 1. ledna 1999 jako výsledek reformy místní správy. Tradice poviátních struktur jsou však v našich končinách mnohem starší. Wągrowiec byl hlavním městem regionu/okresu již v meziválečném období a v dobách Polské lidové republiky až do roku 1975. Dnes je jedním z 31 okresů Velkopolské gubernie.

Více o regionu naleznete webu: https://www.wagrowiec.pl/

 

Historie spolupráce po jednotlivých letech

Rok 2022
Ve dnech 5. – 9. 10. 2022 proběhl Malířský seminář pro talentované děti mezi partnerskými regiony z Polska, Německa a Čech v Lunenburgu. 

Rok 2019 – 2021
Spolupráce mezi regiony byla ovlivněna pandemií COVID – 19, díky které veškerá komunikace a setkávání probíhala pouze online.

Rok 2018
Ve dnech 21.6. - 24.6.  - se skupina polských zemědělců z Powiatu Wagrowiec  účastnila programu zaměřený na místní zemědělství a účastnila se městských slavností ROSA.
Mezinárodní malířský seminář v Polsku.  Koncem září se výtvarníci již po páté vypravili na mezinárodní malířský seminář do partnerského města Wagrowiecu v Polsku.

Rok 2017
Ve dnech 20. 7. - 23. 7. 2017 navštívila Sedlčany 7 členná polská delegace z Powiatu Wagrowiec.
V září 2017 se již počtvrté uskutečnil malířský seminář mezi partnerskými městy Sdružení obcí Sedlčanska, německým Lüneburgem a polským městem Wagrowiec. Šestičlenná výprava studentů ZUŠ Sedlčany a ZUŠ Sedlec vytvářela malby v krásném cihlovém městě Lüneburg, kde se seminář 2017 konal.
12. – 15. října 2017  návštívili Powiat Wagrowiec Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, spolu se starostou obce Jesenice Miloslavem Hrazánkem. Během návštěvy diskutovali s představiteli Powiatu o programu společných akcích v roce 2018.

Rok 2016
Ve dnech 30. 6. – 4. 7. 2016 byl uspořádání Mezinárodní malířský seminář ve spolupráci se ZUŠ Sedlčany a ZUŠ Sedlec-Prčice. V pořadí již třetí ročník se konal tentokrát v České republice v Počepicích.

Rok 2015
Ve dnech 15. 10. - 18. 10. 2015 navštívila 4 členná delegace ze Sedlčany Powiatem Wagrowiec. Účast na základě pozvání představitelů města k domluvení spolupráce pro rok 2016 a zhodnocení stávající výměny studentů a žáků Sedlčanska.
Žáci základní ZUŠ Sedlčany se účastnili malířského semináře ve Wagrowieci v termínu 4. 9. - 7. 9. 2015.

Rok 2014
V dubnu 2014 čtyřčlenná delegace polských podnikatelů z okresu Wagrowiec absolvovala exkurze v rámci Sedlčan (nemocnice, STROS, IMF) a dále byla doprovázena starosty regionu a seznámila se s produkcí některých firem Sedlčanska.
V květnu 2014 navštívila delegace vedená předsedou Sdružení obcí Sedlčanska Ing. Jiřím Burianem Wagrowiec, kde byla na slavnostním zasedání okresní rady Powiatu Wagrowiec dne 23. 5. 2014 podepsána Smlouva o partnerství a spolupráci mezi Sdružením obcí Sedlčanska a okresem Wagrowiec.
O týden později navštívila polská delegace vedená starostou okresu Wagrowiec Michalem Piechockim Sedlčany, kde 30. 5. 2014 na valné hromadě Sdružení obcí Sedlčanska byla výše uvedená Smlouva rovněž podepsána.
V červnu 2014 se skupina 40-ti polských zemědělců účastnila programu zaměřený na místní zemědělství. Navštívila též přehradu Orlík a účastnila se městských slavností ROSA.

Rok 2013
Koncem léta 2013 v době dožínek delegace mikroregionu Sedlčanska vedená předsedou Sdružení obcí Sedlčanska navštívila Wagrowiec za účelem konkrétního projednání podpisu smlouvy o partnerství a spolupráci v květnu 2014 nejprve ve Wagrowiec a následně v Sedlčanech.
V září 2013 se tříčlenná delegace podnikatelů Sedlčanského regionu seznámila s drobnými výrobními podniky ve Wagrowieckém okrese. Navštívili též Poznaň a Gniezno.

Rok 2012
V roce 2012 se uskutečnila návštěva starostů Sdružení obcí Sedlčanska vedená starostou města Sedlčany s cílem seznámit se a poznat podrobněji více měst a lokalit v okresu Wagrowiec - Damaslawek, Golancz, Srebrna Góra, Wapno, Budziejewko, Miescisko, Poznaň a Rybowo.
V říjnu 2012 byla v Sedlčanech přivítána šestičlenná delegace pracovníků ze školství z polského okresu Wagrowiec. Cílem návštěvy byla prohlídka škol a školských zařízení regionu, seznámení se školskou legislativou, s čerpáním prostředků z fondů EU a projednání a navázání spolupráce mezi školami.
V roce 2012 navštívili okres Wagrowiec též sedlčanští zemědělci.

Rok 2011
V listopadu 2011 osmičlenná polská delegace privátních zemědělců a zástupců zemědělských organizací vedena Tomaszem Krancem, místostarostou Wagrowiec, absolvovala program tématicky zaměřený na zemědělství v Sedlčanském regionu (Krásná Hora, Petrovice, Kosova Hora).
Koncem listopadu 2011 navštívila pětičlenná delegace zástupců sedlčanských škol školská zařízení různého typu a stupně v okresu Wagrowiec.

Rok 2010
V březnu 2010 delegace vedená starostou města Sedlčany a předsedou Sdružení obcí Sedlčanska Ing. Jiřím Burianem navštívila poprvé okres Wagrowiec s cílem navázat regionální partnerskou spolupráci v oblasti kulturní, zemědělské, podnikatelské, školské a výměny v rodinách. Na základě iniciativy polské strany se tak začala postupně obnovovat spolupráce ze 70 let min. stol. s polským okresem Wagrowiec.
V červnu 2010 polská delegace vedená přednostou okresu Wagrowiec Michalem Piechocki a členy okresního zastupitelstva navštívila město Sedlčany a mikroregion Sedlčanska.