Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

Centrum společných služeb

SMO ČR

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, byl projektem Svazu měst a obcí ČR a celkem 83 zapojených DSO pokrývajících územně celou ČR.

Svazek obcí Sdružení obcí Sedlčanska se stal smluvním partnerem v rámci tohoto projektu, který byl  zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb. Prostřednictvím dobrovolných svazků obcí se mohly zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Navazoval na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.
 

Harmonogram projektu
Celková realizace projektu včetně přípravné a závěrečné fáze probíhala v období 1. 2. 2016 až 28. 2. 2021, realizace projektu v rámci zapojených území (DSO)  pak od 1.7.2016 do 31.12.2020.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu bylo prostřednictvím vytvoření CSS dosáhnout:
1. zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
2. zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
3. zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
4. zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
5. přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

Více o projektu Centra společných služeb:
https://www.smocr.cz/cs/projekty/ukoncene-projekty/centra-spolecnych-sluzeb

 Úvodní setkání CSS - září 2016Setkání CSS - Počepice 2018Setkání CSS - Český Štrenberk