Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

Dotace

Sdružení obcí Sedlčanska, čerpá dotace z různých dotačních titulů, např. SROP(dotace EU), MMR, MŠMT, KÚ - POV atd.

V seznamu je uveden pouze výčet dotací, které se bezprostředně týkají sdružení, nejsou zde uvedeny dotace, které jsem zpracovávala pro obce svazku (žadatelem byla obec).

Rok

Zdroj čerpání

Název projektu

%  dot.

Dotace v Kč

Vl. zdroje Kč

Celkem Kč

2002

POV - DT 6

Poradce pečovatel

70

   140 000  

      60 000  

   200 000  

2003

POV - DT 6

Poradce pečovatel

70

   127 000  

      55 000  

   182 000  

 

POV - DT 7

Rozvoj kempů a přístavišť v obcích

60

   200 000  

      86 000  

   286 000  

2004

POV - DT 6

Poradce pečovatel

60

   150 000  

    145 000  

   295 000  

 

POV - DT 7

Informační a orientt. systém v obcích

70

   200 000  

      85 000  

   285 000  

 

POV - DT 7

Drobná architektura v obcích

70

   180 000  

      10 715  

   190 715  

 

SROP - EU

Sedlčanskem na kole

75

 5 221 755  

  1 740 585  

 6 962 340  

 

MMR - SROP

Projektová příprava na ubytovnu 

 

   152 439 

      65 331  

   217 770  

 

MMR - SROP

Projektová příprava kemp Klučenice

 

    95 000  

      41 000  

   136 000  

2005

POV - DT 6

Poradce pečovatel

60

   180 000  

    120 000  

   300 000  

 

POV - DT 7

Obnova a úprava veř. prostranství 

60

   312 000  

    222 610  

   534 610  

 

POV - DT 7

Podpora rozvoje tur. Infrastruktury

60

   216 000 

    144 092  

   360 092  

 

ROP - EU

Sedlčansko pro cykloturistiku

90

 2 478 375 

    275 375  

 2 753 750  

2006

MMR 

Přestavba kotelen ZŠ Klučenice a MŠ Kamýk na spalování biomasy

60

   500 000 

    423 540  

   923 540  

 

POV - DT 2 

Návsi, veřejná prostranství a drobná architektura

60

   500 000  

    560 122  

 1 060 122  

2007

POV - DT 2 

Kdo si hraje, nezlobí aneb vybudování 9 dětských hřišť v obcích

60

   500 000  

    562 443  

 1 062 443  

2008

POV DT 2

Kdo si hraje, nezlobí aneb vybudování 4 dětských hřišť v obcích - II. etapa

60

   335 000  

    302 845  

    637 845  

 

ROP - EU

Sedlčansko nejen pro cykloturistiku

92,5

 3 017 415  

    244 655  

 3 262 070  

2012

ČEZ

Kalendář 2013

100

   100 000  

             0  

   100 000  

 

ČEZ

dotisk letáků

100

     50 000  

             0  

     50 000  

2013

ČEZ

Nové letáky 4 druhy

100

   180 000  

             0  

   180 000  

 

ČEZ

letáky

100

     50 000  

             0  

     50 000  

 

OPVK - EU

WOSA - výchovou a vzděláváním k občanské společnosti

100

 9 892 499  

             0  

 9 892 499  

 

MAS Sedlčansko 

Touláme se Toulavou, aneb vědomostí není nikdy dosti

100

     51 500  

             0  

     51 500  

2014

ČEZ

Vánoční farmářské trhy

100

      20 000   

             0  

     20 000  

 

ČEZ

Stolní kalendář

25

      50 000  

    150 000  

    200 000  

 

KÚ Střed. Kraje

Kdo si hraje, nezlobí

93

    100 000  

       8 068  

    108 068  

2015

ČEZ

10. ročník otvírání cyklistické sezóny

47

      10 000  

     11 257  

     21 257  

 

ČEZ

Vánoční farmářské trhy

100

      10 000  

             0  

      10 000  

2013-2015

SMO ČR

Projekt Meziobecní spolupráce

100

  1 126 290

             0

 1 126 290

2017

MAS Sedlčansko/MŠMT - OPVVV

Projekt MAP

100

      70 000

             0

     70 000

2016-2019

SMO ČR

Projekt Centrum společných služeb

100

  2 661 360

             0

 2 661 360

2019-2020

SFDI

KÚ Střed. kraje

 

Cyklostezka Sedlčany – Prčice (Krčínova cyklostezka)

81,03

15,67

69 798 951

13 500 000

 2 837 406,64

86 136 357,64

2020-2021

MPSV – OP Zaměstnanost

Vytvoření strategických dokumentů pro obce svazku Sdružení obcí Sedlčanska

95

 1 843 975,03

    97 051,32

 1 941 026,35

2020

KÚ Střed. kraje

Program podpory rozvoje MOS pro DSO

100

   250 000

 

   250 000

2021

KÚ Střed. kraje

Program podpory rozvoje MOS pro DSO

100

   250 000

 

   250 000

2022

KÚ Střed. kraje

Program podpory rozvoje MOS pro DSO

   100

   300 000

 

  300 000

2023

KÚ Střed. kraje

Program podpory rozvoje MOS pro DSO

  100

  300 000

 

  300 000

 

MŽP ČR - OPŽP

Předcházení vzniku odpadů v DSO Sedlčansko

   85

7 279 827,79

1 330 895,21

8 610 723

Celkem

 

 

 

122 399 386,82  

9 578 0991,17 

131 378 380,99