Menu
Sdružení obcí Sedlčanska
Sdružení obcíSedlčanska

Malířský seminář

Mezinárodní malířský seminář pro talentované žáky ZUŠ

Projekt byl pořádán na podporu žáků z Čech – Sedlčansko, Německa – Lunebrug a Polska – Wagrowiec.

Termíny mezinárodních malířských seminářů na Sedlčansku:
30. 6. – 4. 7. 2016
18. - 22. 9. 2019

Cíl malířských seminářů
Projekt svou realizací umožnil žákům získat nové zkušenosti, zaměřil se na seznamování s různými malířskými technikami a jejich používání v praxi.
Lektorům a učitelům ZUŠ se naskytla možnost porovnat způsob výuky v jednotlivých zemích.
Dále byla účastníkům představena hostitelská země, její historie, památky a traktivity, životní styl atd.
Nejdůležitějším cílem je však přispět k rozvíjení uměleckého talentu žáků.

Mezinárodní malířský seminář, místo konání Sedlec-Prčice 18. -22. 9. 2019
Sdružení obcí Sedlčanska pořádalo 6. ročník Malířského semináře pro talentované žáky ZUŠ, jednalo se o tradiční spolupráci polských, německých a českých výtvarníků. V letošním roce proběhla v Sedlci-Prčici v regionu Českého Meránu.

Zahraniční hosté byli ubytováni na zámku v Prčici a pracovištěm se stal výtvarný ateliér v ZUŠ Sedlec. Téma bylo výhledy, a tak první cesta vedla na šánovickou vyhlídku, kde si mladí umělci udělali skicy, na kterých pak v ateliéru dále pracovali. Zkusili si grafické techniky, malbu, kresbu, točily na kruhu. V dalších dnech pracovali na krajině svého já a ponořili se do abstrakce. V sobotu proběhl výlet do Tábora s historickými památkami a krajem Jistebnicka. Slavnostní vernisáž proběhla v neděli 22. 9. 2019 na radnici v Sedlci-Prčici.

 

Mezinárodní malířský seminář, místo konání Počepice 30. 6. - 4. 7. 2016
Sdružení obcí Sedlčanska pořádalo 3. ročník Malířského semináře pro talentované žáky ZUŠ, jednalo se o spolupráci polských, německých a českých výtvarníků. Tato spolupráce na základě Partnerské smlouvy o spolupráci běží již třetím rokem. První výměnný seminář proběhl v roce 2014 v Německu, na něj navázal druhý ročník, který byl v Polsku. Každá ze tří zúčastněných zemí vybrala 5 talentovaných žáků v oblasti výtvarného umění.

Účastníci měli své zázemí v reálu U Radešínka v Počepicích. Během semináře žáci nemalovali pouze v interiéru, ale součástí byly i výlety do blízkého okolí. Malovali například ve Skanzenu na Vysokém Chlumci, na Husově kazatelně na Petrovicku, v Petrovicích, Sedlčanech, atd. Součástí semináře byl i celodenní výlet do prahy, kdy účastníci navštívili Národní galerii, Pražský hrad, Královskou cestu.

Na závěr semináře byla uspořádána slavnostní vernisáž všech prací.

Malířský seminář - práce žákůMalířský seminář - výstava dělMalířský seminář - závěrečná vernisážMalířský seminář - závěrečná vernisáž